คำถามเกี่ยวกับยุคสุดท้าย
 
 

คำถามเกี่ยวกับยุคสุดท้าย


คำถามเกี่ยวกับยุคสุดท้าย

จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างตามที่ได้มีพยากรณ์ไว้เกี่ยวกับยุคสุดท้าย?

หมายสำคัญสำหรับยุคสุดท้ายมีอะไรบ้าง?

การรับคริสตจักรขึ้นคืออะไร?

ช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากคืออะไร? เราจะรู้ได้อย่างไรว่าช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากจะยาวนานเจ็ดปี?

การรับขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เมื่อพูดถึงเวลาแห่งความทุกข์ยาก?

การเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์คืออะไร?

อาณาจักรพันปีคืออะไร และมันมีอายุพันปีจริง ๆ หรือไม่?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับยุคสุดท้าย