คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ
 
 

คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ


คำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ

พระเยซูทรงเป็นทางเดียวไปสู่สวรรค์หรือ?

คำจำกัดความของคำว่าลัทธิมีอะไรบ้าง?

อะไรคือวิธีที่ดีที่สุดที่จะประกาศกับคนที่เชื่อในลัทธิเทียมเท็จหรือศาสนาเทียมเท็จ?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าใครเป็นผู้สอนเทียมเท็จ/เผยพระวจนะเทียมเท็จ?

พยานพระยะโฮวาห์เป็นใคร? และพวกเขาเชื่ออะไร?

มอร์มอนเป็นลัทธิเทียมเท็จหรือไม่? มอร์มอนเชื่ออะไร?

คริสเตียนควรอดทนกับความเชื่อในศาสนาอื่นของคนอื่นไหม?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับลัทธิและศาสนาต่าง ๆ