คำถามเกี่ยวกับการทรงสร้าง
 
 

คำถามเกี่ยวกับการทรงสร้าง


คำถามเกี่ยวกับการทรงสร้าง

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรระหว่างการทรงสร้างกับการวิวัฒนาการ?

โลกมีอายุกี่ปีแล้ว? โลกมีอายุเท่าไหร่?

น้ำท่วมสมัยโนอาห์ เป็นน้ำท่วมโลกหรือเฉพาะที่?

ทฤษฎีการสร้างโดยมีผู้ออกแบบคืออะไร?

ความเชื่อในพระเจ้าและวิทยาศาสตร์ขัดแย้งกันไหม?

ทำไมพระเจ้าจึงทรงนำต้นไม้แห่งความรู้ดีรู้ชั่วมาไว้ในสวนเอเดน?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับไดโนเสาร์ไว้ว่าอย่างไร? ในพระคัมภีร์มีไดโนเสาร์หรือไม่?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับการทรงสร้าง