คำถามเกี่ยวกับทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว
 
 

คำถามเกี่ยวกับทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว


คำถามเกี่ยวกับทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับทูตสวรรค์ว่าอย่างไร?

พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับผีมารว่าอย่างไรบ้าง?

ซาตานคือใคร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการถูกผีมารครอบงำ / โดนผีมารครอบงำ?

คริสเตียนถูกผีมารครอบงำได้ไหม?

ใครคือบุตรชายทั้งหลายของพระเจ้าและบุตรสาวทั้งหลายของมนุษย์ในหนังสือปฐมกาล 6:1-4?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับทูตสวรรค์และวิญญาณชั่ว