คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า
 
 

คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า


คำถามเกี่ยวกับพระเจ้า

พระเจ้าทรงดำรงอยู่หรือไม่? มีหลักฐานอะไรบ้างที่พิสูจน์ว่าพระเจ้าทรงดำรงอยู่?

พระลักษณะของพระเจ้าเป็นอย่างไร? พระเจ้าทรงเป็นแบบไหน?

พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ฉันจะรู้แน่ ๆ ได้อย่างไรว่าพระเจ้ามีจริง?

พระคัมภีร์สอนเกี่ยวกับตรีเอกานุภาพไว้ว่าอย่างไร?

ทำไมพระเจ้าจึงทรงอนุญาตให้สิ่งไม่ดีเกิดขึ้นกับคนดี ๆ?

พระเจ้าทรงสร้างความบาปหรือเปล่า?

ทำไมพระเจ้าในพันธสัญญาเดิมจึงทรงไม่เหมือนกับพระเจ้าในพันธสัญญาใหม่? พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหม?

พระเจ้าทรงเป็นความรักหมายความว่าอย่างไร?

พระเจ้ายังคงตรัสกับเราอยู่ไหมในปัจจุบัน?

ใครสร้างพระเจ้า? พระเจ้าทรงมาจากไหน?กลับสู่หน้าภาษาไทยคำถามเกี่ยวกับพระเจ้า