BIBELN
eller
DEN HELIGA SKRIFT
KONUNGEN ÅR 1917

9 Domarboken

Domarboken

Index

10 Kapitlet

1

Efter Abimelek uppstod till Israels frälsning Tola, son till Pua, son till Dodo, en man från Isaskar; och han bodde i Samir, i Efraims bergsbygd.

2

Han var domare i Israel i tjugutre år; sedan dog han och blev begraven i Samir.

3

Efter honom uppstod gileaditen Jair. Han var domare i Israel i tjugutvå år.

4

Han hade trettio söner, som plägade rida på trettio åsnor; och de hade trettio städer. Dessa kallar man ännu i dag Jairs byar, och de ligga i Gileads land.

5

Och Jair dog och blev begraven i Kamon.

6

Men Israels barn gjorde åter vad ont var i HERRENS ögon och tjänade Baalerna och Astarterna, så ock Arams, Sidons, Moabs, Ammons barns och filisteernas gudar och övergåvo HERREN och tjänade honom icke.

7

Då upptändes HERRENS vrede mot Israel, och han sålde dem i filisteernas och Ammons barns hand.

8

Och dessa plågade Israels barn och förforo våldsamt mot dem det året; i aderton år gjorde de så mot alla de israeliter som bodde på andra sidan Jordan, i amoreernas land, i Gilead.

9

Därtill gingo Ammons barn över Jordan och gåvo sig i strid också med Juda, Benjamin och Efraims hus, så att Israel kom i stor nöd.

10

Då ropade Israels barn till HERREN och sade: »Vi hava syndat mot dig, ty vi hava övergivit vår Gud och tjänat Baalerna.»

11

Men HERREN sade till Israels barn: »Har jag icke frälst eder från egyptierna, amoreerna, Ammons barn och filisteerna?

12

Likaledes bleven I förtryckta av sidonierna, amalekiterna och maoniterna; och när I ropaden till mig, frälste jag eder från deras hand.

13

Men I haven nu övergivit mig och tjänat andra gudar; därför vill jag icke mer frälsa eder.

14

Gån bort och ropen till de gudar som I haven utvalt; må de frälsa eder, om I nu ären i nöd.

15

Då sade Israels barn till HERREN: »Vi hava syndat; gör du med oss alldeles såsom dig täckes. Allenast rädda oss nu denna gång.»

16

Därefter skaffade de bort ifrån sig de främmande gudarna och tjänade HERREN. Då kunde han icke längre lida att se Israels vedermöda.

17

Och Ammons barn blevo uppbådade och lägrade sig i Gilead; men Israels barn församlade sig och lägrade sig i Mispa.

18

Då sade folket, nämligen de överste i Gilead, till varandra: »Vem vill begynna striden mot Ammons barn? Den som det vill skall bliva hövding över alla Gileads inbyggare.»

11 Domarboken

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase