Rumanian Bible Cornilescu Version

Revelation 11

Revelation

Return to Index

Chapter 12

1

Kn cer s`a arqtat un semn mare: o femeie knvqluitq kn soare, cu luna supt picioare, wi cu o cununq de douqsprezece stele pe cap.

2

Ea era knsqrcinatq, yipa kn durerile nawterii, wi avea un mare chin ca sq nascq.

3

Kn cer s`a mai arqtat un alt semn: iatq, s`a vqzut un mare balaur row, cu wapte capete, zece coarne, wi wapte cununi kmpqrqtewti pe capete.

4

Cu coada trqgea dupq el a treia parte din stelele cerului, wi le arunca pe pqmknt. Balaurul a stqtut knaintea femeii, care sta sq nascq, pentruca sq -i mqnknce copilul, cknd kl va nawte.

5

Ea a nqscut un fiu, un copil de parte bqrbqteascq. El are sq ckrmuiascq toate neamurile cu un toiag de fer. Copilul a fost rqpit la Dumnezeu wi la scaunul Lui de domnie.

6

Wi femeia a fugit kn pustie, kntr`un loc pregqtit de Dumnezeu, ca sq fie hrqnitq acolo o mie douq sute wase zeci de zile.

7

Wi kn cer s`a fqcut un rqzboi. Mihail wi kngerii lui s`au luptat cu balaurul. Wi balaurul cu kngerii lui s`au luptat wi ei,

8

dar n`au putut birui; wi locul lor nu li s`a mai gqsit kn cer.

9

Wi balaurul cel mare, warpele cel vechi, numit Diavolul wi Satana, acela care knwealq kntreaga lume, a fost aruncat pe pqmknt; wi kmpreunq cu el au fost aruncayi wi kngerii lui.

10

Wi am auzit kn cer un glas tare, care zicea: ,,Acum a venit mkntuirea, puterea wi kmpqrqyia Dumnezeului nostru, wi stqpknirea Hristosului Lui; pentrucq pkrkwul frayilor nowtri, care zi wi noaptea ki pkra knaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

11

Ei l-au biruit, prin skngele Mielului wi prin cuvkntul mqrturisirii lor, wi nu wi-au iubit viaya chiar pknqla moarte.

12

De aceea bucurayi-vq, ceruri, wi voi cari locuiyi kn ceruri! Vai de voi, pqmknt wi mare! Cqci diavolul s`a pogorkt la voi, cuprins de o mknie mare, fiindcq wtie cq are puyinq vreme.

13

Cknd s`a vqzut balaurul aruncat pe pqmknt, a knceput sq urmqreascq pe femeia, care nqscuse copilul de parte bqrbqteascq.

14

Wi cele douq aripi ale vulturului celui mare au fost date femeii, ca sq zboare cu ele kn pustie, kn locul ei unde este hrqnitq o vreme, vremi, wi jumqtatea unei vremei, departe de faya warpelui.

15

Atunci warpele a aruncat din gurq apq, ca un rku, dupq femeie, ca s`o ia rkul.

16

Dar pqmkntul a dat ajutor femeii. Pqmkntul wi -a deschis gura, wi a knghiyit rkul, pe care -l aruncase balaurul din gurq.

17

Wi balaurul, mkniat pe femeie, s`a dus sq facq rqzboi cu rqmqwiya seminyei ei, cari pqzesc poruncile lui Dumnezeu, wi yin mqrturia lui Isus Hristos.

Revelation 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com