Rumanian Bible Cornilescu Version

Hebrews 7

Hebrews

Return to Index

Chapter 8

1

Punctul cel mai knsemnat al celor spuse este cq avem un Mare Preot, care S`a awezat la dreapta scaunului de domnie al Mqririi, kn ceruri,

2

ca slujitor al Locului prea sfknt wi al adevqratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.

3

Orice mare preot este pus sq aducq lui Dumnezeu daruri wi jertfe. De aceea era de trebuinyq ca wi celalt Mare Preot sq aibq ceva de adus.

4

Dacq ar fi pe pqmknt, nici n`ar mai fi preot, fiindcq sknt ceice aduc darurile dupq Lege.

5

Ei fac o slujbq, care este chipul wi umbra lucrurilor cerewti, dupq poruncile primite de Moise dela Dumnezeu, cknd avea sq facq cortul: ,,Ia seama``, i s`a zis, ,,sq faci totul dupq chipul care yi -a fost arqtat pe munte``.

6

Dar acum Hristos a cqpqtat o slujbq cu atkt mai knaltq cu ckt legqmkntul al cqrui mijlocitor este El, e mai bun, cqci este awezat pe fqgqduinye mai bune.

7

Kn adevqr, dacq legqmkntul dintki ar fi fost fqrq cusur, n`ar mai fi fost vorba sq fie knlocuit cu un al doilea.

8

Cqci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: ,,Iatq, vin zile, zice Domnul, cknd voi face cu casa lui Israel wi cu casa lui Iuda un legqmknt nou;

9

nu ca legqmkntul, pe care l-am fqcut cu pqrinyii lor, kn ziua cknd i-am apucat de mknq, ca sq -i scot din yara Egiptului. Pentrucq n`au rqmas kn legqmkntul Meu, wi nici Mie nu Mi -a pqsat de ei, zice Domnul.

10

Dar iatq legqmkntul, pe care -l voi face cu casa lui Israel, dupq acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele kn mintea lor wi le voi scrie kn inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, wi ei vor fi poporul Meu.

11

Wi nu vor mai knvqya fiecare pe vecinul sau pe fratele squ, zicknd: ,Cunoawte pe Domnul!` Cqci toyi Mq vor cunoawte, dela cel mai mic pknq la cel mai mare dintre ei.

12

Pentrucq le voi ierta nelegiuirile, wi nu-Mi voi mai aduce aminte de pqcatele wi fqrqdelegile lor``.

13

Prin faptul cq zice: ,,Un nou legqmknt``, a mqrturisit cq cel dintki este vechi; iar ce este vechi, ce a kmbqtrknit, este aproape de peire.

Hebrews 9

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com