Rumanian Bible Cornilescu Version

Philemon 1

Hebrews

Return to Index

Chapter 1

1

Dupq ce a vorbit kn vechime pqrinyilor nowtri prin prooroci, kn multe rknduri wi kn multe chipuri, Dumnezeu,

2

la sfkrwitul acestor zile, ne -a vorbit prin Fiul, pe care L -a pus mowtenitor al tuturor lucrurilor, wi prin care a fqcut wi veacurile.

3

El, care este oglindirea slavei Lui wi kntipqrirea Fiinyei Lui, wi care yine toate lucrurile cu Cuvkntul puterii Lui, a fqcut curqyirea pqcatelor, wi a wezut la dreapta Mqririi kn locurile prea knalte,

4

ajungknd cu atkt mai pe sus de kngeri, cu ckt a mowtenit un Nume mult mai minunat deckt al lor.

5

Cqci, cqruia dintre kngeri a zis El vreodatq: ,,Tu ewti Fiul Meu; astqzi Te-am nqscut?`` Wi iarqw: ,,Eu Ki voi fi Tatq, wi El Kmi va fi Fiu?``

6

Wi, cknd duce iarqw kn lume pe Cel kntki nqscut, zice: ,,Toyi kngerii lui Dumnezeu sq I se knchine!``

7

Wi despre kngeri zice: ,,Din vknturi face kngeri ai Lui; wi dintr`o flacqrq de foc, slujitori ai Lui``;

8

pe cknd Fiului I -a zis: ,,Scaunul Tqu de domnie, Dumnezeule, este kn veci de veci; toiagul domniei Tale este un toiag de dreptate:

9

Tu ai iubit neprihqnirea wi ai urkt nelegiuirea: de aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tqu Te -a uns cu un untdelemn de bucurie mai pe sus deckt pe tovarqwii Tqi.``

10

Wi iarqw: ,,La knceput, Tu, Doamne, ai kntemeiat pqmkntul; wi cerurile sknt lucrarea mknilor Tale.

11

Ele vor pieri, dar Tu rqmki; toate se vor knvechi ca o hainq;

12

le vei face sul ca pe o manta, wi vor fi schimbate; dar Tu ewti acelaw; wi anii Tqi nu se vor sfkrwi.``

13

Wi cqruia din kngeri i -a zis El vreodatq: ,,Wezi la dreapta Mea, pknq voi pune pe vrqjmawii Tqi awternut al picioarelor Tale?``

14

Nu sknt oare toyi duhuri slujitoare trimese sq kndeplineascq o slujbq pentru cei ce vor mowteni mkntuirea?

Hebrews 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com