Rumanian Bible Cornilescu Version

1st Timothy 3

1 Timothy

Return to Index

Chapter 4

1

Dar Duhul spune lqmurit cq, kn vremile din urmq, unii se vor lepqda de credinyq, ca sq se alipeascq de duhuri knwelqtoare wi de knvqyqturile dracilor,

2

abqtuyi de fqyqrnicia unor oameni cari vorbesc minciuni, knsemnayi cu ferul row kn knsuw cugetul lor.

3

Ei opresc cqsqtoria wi kntrebuinyarea bucatelor, pe cari Dumnezeu le -a fqcut ca sq fie luate cu mulyqmiri de cqtre ceice cred wi cunosc adevqrul.

4

Cqci orice fqpturq a lui Dumnezeu este bunq: wi nimic nu este de lepqdat, dacq se ia cu mulyqmiri;

5

pentrucq este sfinyit prin Cuvkntul lui Dumnezeu wi prin rugqciune.

6

Dacq vei pune kn mintea frayilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcq te hrqnewti cu cuvintele credinyei wi ale bunei knvqyqturi, pe care ai urmat -o pknq acum.

7

Ferewte-te de basmele lumewti wi bqbewti. Cautq sq fii evlavios.

8

Cqci deprinderea trupeascq este de puyin folos, pe cknd evlavia este folositoare kn orice privinyq, kntruckt ea are fqgqduinya vieyii de acum wi a celei viitoare.

9

Iatq un cuvknt adevqrat wi cu totul vrednic de primit!

10

Noi muncim, kn adevqr, wi ne luptqm, pentrucq ne-am pus nqdejdea kn Dumnezeul cel viu, care este Mkntuitorul tuturor oamenilor, wi mai ales al celor credinciowi.

11

Poruncewte, wi knvayq aceste lucruri.

12

Nimeni sq nu-yi dispreyuiascq tinereyea; ci fii o pildq pentru credinciowi: kn vorbire, kn purtare, kn dragoste, kn credinyq, kn curqyie.

13

Pknq voi veni, ia seama bine la citire, la kndemnare, wi la knvqyqtura pe care o dai altora.

14

Nu fi nepqsqtor de darul care este kn tine, care yi -a fost dat prin proorocie, cu punerea mknilor de cqtre ceata presbiterilor (Sau: bqtrkni.).

15

Pune-yi pe inimq aceste lucruri, kndeletnicewte-te kn totul cu ele, pentruca knaintarea ta sq fie vqzutq de toyi.

16

Fii cu luare aminte asupra ta knsuyi wi asupra knvqyqturii, pe care o dai altora: stqruiewte kn aceste lucruri, cqci dacq vei face awa, te vei mkntui pe tine knsuyi wi pe cei ce te ascultq.

1st Timothy 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com