Rumanian Bible Cornilescu Version

Ephesians 4

Ephesians

Return to Index

Chapter 5

1

Urmayi dar pilda lui Dumnezeu ca niwte copii prea iubiyi.

2

Trqiyi kn dragoste, dupqcum wi Hristos ne -a iubit, wi S`a dat pe Sine pentru noi ,,ca un prinos wi ca o jertfq de bun miros``, lui Dumnezeu.

3

Curvia, sau orice altfel de necurqyie, sau lqcomia de avere, nici sq nu fie pomenite kntre voi, awa cum se cuvine unor sfinyi.

4

Sq nu se audq nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechibzuite, nici glume proaste, cari nu sknt cuviincioase; ci mai de grabq cuvinte de mulyqmire.

5

Cqci wtiyi bine cq niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un knchinqtor la idoli, n`are parte de mowtenire kn Kmpqrqyia lui Hristos wi a lui Dumnezeu.

6

Nimeni sq nu vq knwele cu vorbe dewerte; cqci din pricina acestor lucruri vine mknia lui Dumnezeu peste oamenii neascultqtori.

7

Sq nu vq kntovqrqwiyi dar deloc cu ei.

8

Odinioarq erayi kntunerec; dar acum sknteyi luminq kn Domnul. Umblayi deci ca niwte copii ai luminii.

9

Cqci roada luminii stq kn orice bunqtate, kn neprihqnire wi kn adevqr.

10

Cercetayi ce este plqcut knaintea Domnului,

11

wi nu luayi deloc parte la lucrqrile neroditoare ale kntunerecului, ba kncq mai de grabq oskndiyi-le.

12

Cqci e ruwine numai sq spunem ce fac ei kn ascuns.

13

Dar toate aceste lucruri, cknd sknt oskndite de luminq, sknt date la ivealq; pentrucq ceiace scoate totul la ivealq, este lumina.

14

De aceea zice: ,,Dewteaptq-te tu, care dormi, scoalq-te din moryi, wi Hristos te va lumina.``

15

Luayi seama deci sq umblayi cu bqgare de seamq, nu ca niwte neknyelepyi, ci ca niwte knyelepyi.

16

Rqscumpqrayi vremea, cqci zilele sknt rele.

17

De aceea nu fiyi nepricepuyi, ci knyelegeyi care este voia Domnului.

18

Nu vq kmbqtayi de vin, aceasta este destrqbqlare. Dimpotrivq, fiyi plini de Duh.

19

Vorbiyi kntre voi cu psalmi, cu ckntqri de laudq wi cu ckntqri duhovnicewti, wi ckntayi wi aduceyi din toatq inima laudq Domnului.

20

Mulyqmiyi totdeauna lui Dumnezeu Tatql, pentru toate lucrurile, kn Numele Domnului nostru Isus Hristos.

21

Supuneyi-vq unii altora kn frica lui Hristos.

22

Nevestelor, fiyi supuse bqrbayilor vowtri ca Domnului;

23

cqci bqrbatul este capul nevestei, dupq cum wi Hristos este capul Bisericii, El, Mkntuitorul trupului.

24

Wi dupq cum Biserica este supusq lui Hristos, tot awa wi nevestele sq fie supuse bqrbayilor lor kn toate lucrurile.

25

Bqrbayilor, iubiyi-vq nevestele cum a iubit wi Hristos Biserica wi S`a dat pe Sine pentru ea,

26

ca s`o sfinyeascq, dupq ce a curqyit -o prin botezul cu apq prin Cuvknt,

27

ca sq knfqyiweze knaintea Lui aceastq Bisericq, slqvitq, fqrq patq fqrq sbkrciturq sau altceva de felul acesta, ci sfkntq wi fqrq prihanq.

28

Tot awa trebuie sq-wi iubeascq wi bqrbayii nevestele, ca pe trupurile lor. Cine kwi iubewte nevasta, se iubewte pe sine knsuw.

29

Cqci nimeni nu wi -a urkt vreodatq trupul lui, ci kl hrqnewte, kl kngrijewte cu drag, ca wi Hristos Biserica;

30

pentrucq noi skntem mqdulare ale trupului Lui, carne din carnea Lui wi os din oasele Lui.

31

De aceea va lqsa omul pe tatql squ wi pe mamq-sa, wi se va lipi de nevastq-sa, wi cei doi vor fi un singur trup``.

32

Taina aceasta este mare-(vorbesc despre Hristos wi despre Bisericq). -

33

Kncolo fiecare din voi sq-wi iubeascq nevasta ca pe sine; wi nevasta sq se teamq de bqrbat.

Ephesians 6

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com