Rumanian Bible Cornilescu Version

Ephesians 1

Ephesians

Return to Index

Chapter 2

1

Voi erayi moryi kn grewelile wi kn pqcatele voastre,

2

kn cari trqiayi odinioarq, dupq mersul lumii acesteia, dupq domnul puterii vqzduhului, a duhului care lucreazq acum kn fiii neascultqrii.

3

Kntre ei eram wi noi toyi odinioarq, cknd trqiam kn poftele firii noastre pqmkntewti, cknd fqceam voile firii pqmkntewti wi ale gkndurilor noastre, wi eram din fire copii ai mkniei, ca wi ceilalyi.

4

Dar Dumnezeu, care este bogat kn kndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne -a iubit,

5

mqcar cq eram moryi kn grewelile noastre, ne -a adus la viayq kmpreunq cu Hristos (prin har sknteyi mkntuiyi).

6

El ne -a knviat kmpreunq, wi ne -a pus sq wedem kmpreunq kn locurile cerewti, kn Hristos Isus,

7

ca sq arate kn veacurile viitoare nemqrginita bogqyie a harului Squ, kn bunqtatea Lui fayq de noi kn Hristos Isus.

8

Cqci prin har ayi fost mkntuiyi, prin credinyq. Wi aceasta nu vine dela voi; ci este darul lui Dumnezeu.

9

Nu prin fapte, ca sq nu se laude nimeni.

10

Cqci noi skntem lucrarea Lui, wi am fost zidiyi kn Hristos Isus pentru faptele bune, pe cari le -a pregqtit Dumnezeu mai dinainte, ca sq umblqm kn ele.

11

De aceea voi, cari altqdatq erayi Neamuri din nawtere, numiyi netqiayi kmprejur de cqtre aceia cari se cheamq tqiayi kmprejur, wi cari sknt tqiayi kmprejur kn trup de mkna omului:

12

aduceyi-vq aminte cq kn vremea aceea erayi fqrq Hristos, fqrq drept de cetqyenie kn Israel, strqini de legqmintele fqgqduinyei, fqrq nqdejde wi fqrq Dumnezeu kn lume.

13

Dar acum, kn Hristos Isus, voi, cari odinioarq erayi depqrtayi, ayi fost apropiayi prin skngele lui Hristos.

14

Cqci El este pacea noastrq, care din doi a fqcut unul, wi a surpat zidul dela mijloc care -i despqryea,

15

wi, kn trupul Lui, a knlqturat vrqjmqwia dintre ei, Legea poruncilor, kn orknduirile ei, ca sq facq pe cei doi sq fie kn El knsuw un singur om nou, fqcknd astfel pace;

16

wi a kmpqcat pe cei doi cu Dumnezeu kntr`un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrqjmqwia.

17

El a venit astfel sq aducq vestea bunq a pqcii vouq celor ce erayi departe, wi pace celor ce erau aproape.

18

Cqci prin El wi unii wi alyii avem intrare la Tatql, kntr`un Duh.

19

Awa dar, voi nu mai sknteyi nici strqini, nici oaspeyi ai casei, ci sknteyi kmpreunq cetqyeni cu sfinyii, oameni din casa lui Dumnezeu,

20

fiind zidiyi pe temelia apostolilor wi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

21

Kn El toatq clqdirea, bine knchegatq, crewte ca sq fie un Templu sfknt kn Domnul.

22

Wi prin El wi voi sknteyi zidiyi kmpreunq, ca sq fiyi un lqcaw al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Ephesians 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com