Rumanian Bible Cornilescu Version

2nd Corinthians 2

2 Corinthians

Return to Index

Chapter 3

1

Kncepem noi iarqw sq ne lqudqm singuri? Sau nu cumva avem trebuinyq, ca unii, de epistole de laudq, cqtre voi sau dela voi?

2

Voi sknteyi epistola noastrq, scrisq kn inimile noastre, cunoscutq wi cititq de toyi oamenii.

3

Voi sknteyi arqtayi ca fiind epistola lui Hristos, scrisq de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cernealq, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe niwte table de piatrq, ci pe niwte table cari sknt inimi de carne.

4

Avem kncrederea aceasta tare kn Dumnezeu, prin Hristos.

5

Nu cq noi prin noi knwine skntem kn stare sq gkndim ceva ca venind dela noi. Destoinicia noastrq, dimpotrivq, vine dela Dumnezeu,

6

care ne -a wi fqcut kn stare sq fim slujitori ai unui legqmknt nou, nu al slovei, ci al Duhului; cqci slova omoarq, dar Duhul dq viaya.

7

Acum, dacq slujba aducqtoare de moarte, scrisq wi sqpatq kn pietre, era cu atkta slavq knckt fiii lui Israel nu puteau sq-wi pironeascq ochii asupra feyei lui Moise, din pricina strqlucirii feyei lui, mqcar cq strqlucirea aceasta era trecqtoare,

8

cum n`ar fi cu slavq mai degrabq slujba Duhului?

9

Dacq slujba aducqtoare de oskndq, a fost slqvitq, cu ckt mai mult o kntrece kn slavq slujba aducqtoare de neprihqnire?

10

Wi kn privinya aceasta, ce a fost slqvit nici n`a fost slqvit, din pricina slavei care o kntrece cu mult.

11

Kn adevqr, dacq ce era trecqtor, era cu slavq, cu ckt mai mult va rqmknea kn slavq ce este netrecqtor!

12

Fiindcq avem dar o astfel de nqdejde, noi lucrqm cu multq kndrqznealq;

13

wi nu facem ca Moise, care kwi punea o mqhramq peste fayq, pentruca fiii lui Israel sq nu-wi pironeascq ochii asupra sfkrwitului a ceeace era trecqtor.

14

Dar ei au rqmas greoi la minte: cqci pknq kn ziua de astqzi, la citirea Vechiului Testament, aceastq mqhramq rqmkne neridicatq, fiindcq mqhrama este datq la o parte kn Hristos.

15

Da, pknq astqzi, cknd se citewte Moise, rqmkne o mqhramq peste inimile lor.

16

Dar orideckteori vreunul se kntoarce la Domnul, mqhrama este luatq.

17

Cqci Domnul este Duhul; wi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.

18

Noi toyi privim cu faya descoperitq, ca kntr`o oglindq, slava Domnului, wi skntem schimbayi kn acelaw chip al Lui, din slavq kn slavq, prin Duhul Domnului.

2nd Corinthians 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com