Rumanian Bible Cornilescu Version

Malachi 1

Malachi

Return to Index

Chapter 2

1

,,Acum, cqtre voi se kndreaptq porunca aceasta, preoyilor!

2

Dacq nu veyi asculta, dacq nu vq veyi pune inima ca sq dayi slavq Numelui Meu, zice Domnul owtirilor, voi arunca kn voi blestemul, wi voi blestema binecuvkntqrile voastre; da, le-am wi blestemat, pentrucq n`aveyi pe inimq porunca Mea.

3

Iatq, vq voi nimici sqmknya, wi vq voi arunca balega kn fayq, balega vitelor pe cari le jertfiyi, wi veyi fi luayi kmpreunq cu ele.

4

Veyi wti atunci cq Eu v`am dat porunca aceasta, pentruca legqmkntul Meu cu Levi sq rqmknq kn picioare, zice Domnul owtirilor.

5

Legqmkntul Meu cu el era un legqmknt de viayq wi de pace. I l-am dat ca sq se teamq de Mine; wi el s`a temut de Mine, a tremurat de Numele Meu.

6

Legea adevqrului era kn gura lui, wi nu s`a gqsit nimic nelegiuit pe buzele lui; a umblat cu Mine kn pace wi kn neprihqnire, wi pe mulyi i -a abqtut dela rqu.

7

Cqci buzele preotului trebuie sq pqzeascq wtiinya, wi din gura lui se awteaptq knvqyqturq, pentru cq el este un sol al Domnului owtirilor.

8

Dar voi v`ayi abqtut din cale, ayi fqcut din Lege un prilej de cqdere pentru mulyi, wi ayi cqlcat legqmkntul lui Levi, zice Domnul owtirilor.

9

De aceea wi Eu vq voi face sq fiyi dispreyuiyi wi knjosiyi knaintea kntregului popor, pentrucq n`ayi pqzit cqile Mele, ci cqutayi la faya oamenilor, cknd tklmqciyi Legea.

10

N`avem toyi un singur Tatq? Nu ne -a fqcut un singur Dumnezeu? Pentruce dar skntem awa de necredinciowi unul fayq de altul, pkngqrind astfel legqmkntul pqrinyilor nowtri?

11

Iuda s`a arqtat necredincios, wi kn Iuda wi la Ierusalim s`a sqvkrwit o urkciune; fiindcq Iuda a spurcat ce este knchinat Domnului, ce iubewte Domnul, wi s`a unit cu fiica unui dumnezeu strqin.

12

Domnul va nimici pe omul care a fqcut lucrul acesta, pe cel ce vegheazq wi rqspunde, kl va nimici din corturile lui Iacov, wi va nimici pe cel ce aduce un dar de mkncare Domnului owtirilor.

13

Iatq acum ce mai faceyi: Acoperiyi cu lacrqmi altarul Domnului, cu plknsete wi gemete, awa knckt El nu mai cautq la darurile de mkncare, wi nu mai poate primi nimic din mknile voastre.

14

Wi dacq kntrebayi: ,Pentruce?`... Pentrucq Domnul a fost martor kntre tine wi nevasta din tinereya ta, cqreia acum nu -i ewti credincios, mqcar cq este tovarqwa wi nevasta cu care ai kncheiat legqmknt!

15

Nu ne -a dat Unul singur Dumnezeu suflarea de viayq wi ne -a pqstrat -o? Wi ce cere acel Unul singur? Sqmknyq dumnezeiascq! Luayi seama dar kn mintea voastrq, wi niciunul sq nu fie necredincios nevestei din tinereya lui!

16

,Cqci Eu urqsc despqryirea kn cqsqtorie, -zice Domnul, Dumnezeul lui Israel, -wi pe cel ce kwi acopere haina cu sklnicie, -zice Domnul owtirilor. -De aceea, luayi seama kn mintea voastrq, wi nu fiyi necredinciowi!``

17

Voi obosiyi pe Domnul prin cuvintele voastre, wi mai kntrebayi: ,,Cu ce L-am obosit?`` -,,Prin faptul cq ziceyi: ,Oricine face rqu este bun knaintea Domnului, wi de el are plqcere!` Sau: ,,Unde este Dumnezeul dreptqyii?``

Malachi 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com