Rumanian Bible Cornilescu Version

Zechariah 11

Zechariah

Return to Index

Chapter 12

1

Proorocia, Cuvkntul Domnului despre Israel. Awa vorbewte Domnul, care a kntins cerurile wi a kntemeiat pqmkntul, wi a kntocmit duhul omului din el:

2

...Iatq, voi preface Ierusalimul kntr`un potir de ameyire pentru toate popoarele de primprejur, wi chiar pentru Iuda, la kmpresurarea Ierusalimului.

3

Kn ziua aceea, voi face din Ierusalim o piatrq grea pentru toate popoarele. Toyi cei ce o vor ridica, vor fi vqtqmayi, wi toate neamurile pqmkntului se vor strknge kmpotriva lui.

4

Kn ziua aceea, zice Domnul, voi lovi cu ameyealq pe toyi caii, wi cu turbare pe cei ce vor cqlqri pe ei; dar voi avea ochii deschiwi asupra casei lui Iuda, wi voi orbi toyi caii popoarelor.

5

Cqpeteniile lui Iuda vor zice kn inima lor: ...Locuitorii Ierusalimului sknt tqria noastrq, prin Domnul owtirilor, Dumnezeul lor.

6

Kn ziua aceea, voi face pe cqpeteniile lui Iuda ca o vatrq de foc supt lemn, ca o fqclie aprinsq supt snopi; voi mistui kn dreapta wi kn stknga pe toate popoarele de jur kmprejur, iar Ierusalimul va fi locuit iarqw la locul lui cel vechi.

7

Domnul va mkntui mai kntki corturile lui Iuda, pentru ca slava casei lui David wi fala locuitorilor Ierusalimului sq nu se knalye peste Iuda.

8

Kn ziua aceea, Domnul va ocroti pe locuitorii Ierusalimului, awa cq cel mai slab dintre ei va fi kn ziua aceea ca David; wi casa lui David va fi ca Dumnezeu, ca Kngerul Domnului knaintea lor.

9

Kn ziua aceea, voi cquta sq nimicesc toate neamurile cari vor veni kmpotriva Ierusalimului.

10

Atunci voi turna peste casa lui David wi peste locuitorii Ierusalimului, un duh de kndurare wi de rugqciune, wi kwi vor kntoarce privirile spre Mine, pe care L-au strqpuns. Kl vor plknge cum plknge cineva pe singurul lui fiu, wi -L vor plknge amarnic, cum plknge cineva pe un kntki nqscut.

11

Kn ziua aceea, va fi jale mare kn Ierusalim, ca jalea din Hadadrimon kn valea Meghidonului.

12

Yara se va jqli, fiecare familie deosebit: familia casei lui David deosebit, wi femeile ei deosebit; familia casei lui Natan deosebit, wi femeile ei deosebit;

13

familia casei lui Levi deosebit, wi femeile ei deosebit; familia lui Wimei deosebit, wi femeile ei deosebit;

14

toate celelalte familii, fiecare familie deosebit, wi femeile ei deosebit.

Zechariah 13

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com