Rumanian Bible Cornilescu Version

Zechariah 3

Zechariah

Return to Index

Chapter 4

1

Kngerul, care vorbea cu mine, s`a kntors wi m`a trezit ca pe un om, pe care -l trezewti din somnul lui.

2

El m`a kntrebat: ,,Ce vezi?`` Eu am rqspuns: ,,M`am uitat wi iatq cq este un sfewnic cu totul de aur, wi deaspura lui un vas cu untdelemn wi pe el wapte candele, cu wapte yevi pentru candelele cari sknt kn vkrful sfewnicului.

3

Wi lkngq el sknt doi mqslini, unul la dreapta vasului, wi altul la stknga lui.

4

Wi, luknd iarqw cuvkntul, am zis kngerului, care vorbea cu mine: ,,Ce knseamnq lucrurile acestea, domnul meu?``

5

Kngerul, care vorbea cu mine, mi -a rqspuns: ,,Nu wtii ce knseamnq aceste lucruri?`` Eu am zis: ,,Nu, domnul meu.``

6

Atunci el a luat din nou cuvkntul, wi mi -a zis: ,,Acesta este cuvkntul Domnului cqtre Zorobabel, wi sunq astfel: ...Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tqrie, ci prin Duhul Meu, -zice Domnul owtirilor! -

7

Cine ewti tu, munte mare, knaintea lui Zorobabel? Te vei preface kntr`un loc wes. El va pune piatra cea mai knsemnatq kn vkrful Templului, kn mijlocul strigqtelor de: ,,Kndurare, kndurare cu ea!``

8

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

9

,,Mknile lui Zorobabel au kntemeiat Casa aceasta, wi tot mknile lui o vor isprqvi; wi veyi wti dacq Domnul owtirilor m`a trimes la voi.

10

Cqci cine dispreyuiewte ziua knceputurilor slabe? Acewti wapte vor privi cu bucurie cumpqna kn mkna lui Zorobabel. Acewti wapte sknt ochii Domnului, cari cutreierq tot pqmkntul.``

11

Eu am luat cuvkntul, wi i-am zis: ,,Ce knsemneazq acewti doi mqslini, la dreapta sfewnicului wi la stknga lui?``

12

Am luat a doua oarq cuvkntul, wi i-am zis: ,,Ce knseamnq cele douq ramuri de mqslin, cari sknt lkngq cele douq yevi de aur, prin cari curge uleiul auriu din el?``

13

El mi -a rqspuns: ,,Nu wtii ce knseamnq?`` Eu am zis: ,,Nu, domnul meu.`` Wi el a zis:

14

,,Acewtia sknt cei doi unwi, cari stau knaintea Domnului kntregului pqmknt.``

Zechariah 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com