Rumanian Bible Cornilescu Version

Haggai 2

Zechariah

Return to Index

Chapter 1

1

Kn luna a opta, kn anul al doilea al lui Dariu, Cuvkntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:

2

,,Domnul S`a mkniat foarte tare pe pqrinyii vowtri.

3

Spune-le dar: Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Kntoarceyi-vq la Mine, zice Domnul owtirilor: wi Mq voi kntoarce wi Eu la voi, zice Domnul owtirilor....

4

Nu fiyi ca pqrinyii vowtri, cqrora le vorbeau proorocii de mai knainte, zicknd: ...Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Kntoarceyi-vq dela cqile voastre cele rele, dela faptele voastre cele rele!... Dar n`au ascultat wi n`au lut aminte la Mine, zice Domnul.``

5

,,Unde sknt acum pqrinyii vowtri? Wi puteau proorocii sq trqiascq vecinic?

6

Totuw cuvintele Mele wi poruncile pe cari le dqdusem slujitorilor Mei proorocii, ca sq le vesteascq, n`au atins ele pe pqrinyii vowtri? Wi atunci ei s`au kntors, wi au zis: ,,Domnul owtirilor ne -a fqcut cum hotqrkse sq ne facq, dupq cqile wi faptele noastre!``

7

Kn a douq zeci wi patra zi a lunii a unsprezecea, care este luna Webat, kn anul al doilea al lui Dariu, Cuvkntul Domnului a vorbit proorocului Zaharia, fiul lui Berechia, fiul lui Ido, astfel:

8

M`am uitat noaptea, wi iatq cq un om era cqlare pe un cal row, wi stqtea kntre miryi kntr`un umbrar; kn urma lui erau niwte cai rowi, murgi wi albi.

9

Am kntrebat: ,,Ce knseamnq caii acewtia, domnul meu?`` Wi kngerul care vorbea cu mine mi -a zis: ,,Kyi voi arqta ce knseamnq caii acewtia!``

10

Omul care stqtea kntre miryi a luat cuvkntul wi a zis: ,,Acewtia sknt aceia pe cari i -a trimes Domnul sq cutreiere pqmkntul!``

11

Wi ei au vorbit Kngerului Domnului, care stqtea kntre miryi, wi au zis: ,,Am cutreierat pqmkntul, wi iatq cq tot pqmkntul este kn pace wi liniwtit!``

12

Atunci Kngerul Domnului a luat cuvkntul, wi a zis: ,,Doamne al owtirilor, pknq cknd nu vei avea milq de Ierusalim wi de cetqyile lui Iuda, pe cari Te-ai mkniat kn acewti wapte zeci de ani?``

13

Domnul a rqspuns cu vorbe bune, cu vorbe de mkngkiere, kngerului care vorbea cu mine.

14

Wi kngerul, care vorbea cu mine, mi -a zis: ,,Strigq, wi zi: ...Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Sknt plin de o mare gelozie pentru Ierusalim wi pentru Sion,

15

wi sknt plin de o mare mknie kmpotriva neamurilor kngkmfate; cqci Mq mkniasem numai puyin, dar ele au ajutat spre nenorocire.

16

Deaceea awa vorbewte Domnul: ...Mq kntorc cu kndurarea cqtre Ierusalim; Casa Mea va fi ziditq iarqw kn el, wi funia de mqsurat se va kntinde asupra Ierusalimului....

17

Strigq din nou, wi zi: ...Awa vorbewte Domnul owtirilor: ...Cetqyile Mele vor avea iarqw belwug de bunqtqyi, Domnul va mkngkia iarqw Sionul, va alege iarqw Ierusalimul.``

18

Am ridicat ochii wi m`am uitat, wi iatq cq erau patru coarne!

19

Am kntrebat kngerul, care vorbea cu mine: ,,Ce knseamnq coarnele acestea?`` Wi el mi -a zis: ,,Acestea sknt coarnele, cari au risipit pe Iuda, pe Israel wi Ierusalimul.``

20

Domnul mi -a arqtat patru fierari.

21

Eu am kntrebat: ,,Ce vor sq facq acewtia?`` Wi el a zis: ,,Acewtia vin sq sperie coarnele cari au risipit pe Iuda, de n`a mai putut ridica nimeni capul; ferarii acewtia au venit sq sperie, wi sq taie coarnele neamurilor cari au ridicat cornul kmpotriva yqrii lui Iuda, ca sq -i risipeascq locuitorii.``

Zechariah 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com