Rumanian Bible Cornilescu Version

Zephaniah 3

Haggai

Return to Index

Chapter 1

1

Kn anul al doilea al kmpqratului Dariu, kn ziua kntki a lunii a wasea, Cuvkntul Domnului a vorbit prin proorocul Hagai cqtre Zorobabel, fiul lui Wealtiel, dregqtorul lui Iuda, wi cqtre Iosua, fiul lui Ioyadac, marele preot, astfel:

2

,,Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Poporul acesta zice: ,N`a venit kncq vremea pentru zidirea din nou a Casei Domnului!`

3

De aceea Cuvkntul Domnului le -a vorbit prin proorocul Hagai astfel:

4

,,Dar pentru voi a venit oare vremea sq locuiyi kn case cqptuwite cu tavan, cknd Casa aceasta este dqrkmatq?``

5

Awa vorbewte acum Domnul owtirilor: ,,Uitayi-vq cu bqgare de seamq la cqile voastre!

6

Sqmqnayi mult, wi strkngeyi puyin, mkncayi, wi tot nu vq sqturayi, beyi, wi tot nu vq potoliyi setea, vq kmbrqcayi, wi tot nu vq este cald; wi cine ckwtigq o simbrie, o pune kntr`o pungq spartq!

7

Awa vorbewte Domnul owtirilor: ,Uitayi-vq cu bqgare de seamq la cqile voastre!

8

Suiyi-vq pe munte, aduceyi lemne, wi zidiyi Casa! Eu Mq voi bucura de lucrul acesta, wi voi fi proslqvit, zice Domnul.``

9

,,Vq awteptayi la mult, wi iatq cq ayi avut puyin; l-ayi adus acasq, dar Eu l-am suflat. Pentruce? zice Domnul owtirilor. Din pricina Casei Mele, care stq dqrkmatq, pe cknd fiecare din voi aleargq pentru casa lui.

10

De aceea cerurile nu v`au dat roua, wi pqmkntul nu wi -a dat roadele.

11

Am chemat seceta peste yarq, peste munyi, peste grku, peste must, peste untdelemn, peste tot ce poate aduce pqmkntul, peste oameni wi peste vite, wi peste tot lucrul mknilor voastre.``

12

Zorobabel, fiul lui Wealtiel, Iosua, fiul lui Ioyadac, marele preot, wi toatq rqmqwiya poporului, au ascultat glasul Domnului, Dumnezeului lor, wi cuvintele proorocului Hagai, fiindcq Domnul, Dumnezeul lor, kl trimesese. Wi poporul s`a temut de Domnul.

13

Hagai, trimesul Domnului, a zis poporului, dupq porunca Domnului: ,,Eu sknt cu voi, zice Domnul.``

14

Domnul a trezit duhul lui Zorobabel, fiul lui Wealtiel, dregqtorul lui Iuda, wi duhul lui Iosua, fiul lui Ioyadac, marele preot, wi duhul kntregei rqmqwiye a poporului. Awa cq ei au venit..., wi s`au pus pe lucru kn Casa Domnului owtirilor, Dumnezeul lor,

15

kn ziua a douqzeci wi patra a lunii a wasea, kn anul al doilea al kmpqratului Dariu.

Haggai 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com