Rumanian Bible Cornilescu Version

Habakkuk 3

Zephaniah

Return to Index

Chapter 1

1

Cuvkntul Domnului, care fost spus lui Yefania, fiul lui Cuwi, fiul lui Ghedalia, fiul lui Amaria, fiul lui Ezechia, pe vremea lui Iosia, fiul lui Amon, kmpqratul lui Iuda.

2

,,Voi nimici totul de pe faya pqmkntului, zice Domnul.``

3

,,Voi nimici oamenii wi vitele, pqsqrile cerului wi pewtii mqrii, pietrele de poticnire, wi pe cei rqi kmpreunq cu ele; voi nimici cu desqvkrwire pe oameni de pe faya pqmkntului, zice Domnul.``

4

,,Kmi voi kntinde mkna kmpotriva lui Iuda, wi kmpotriva tuturor locuitorilor Ierusalimului; voi nimici cu desqvkrwire din locul acesta rqmqwiyele lui Baal, numele slujitorilor sqi wi preoyii kmpreunq cu ei,

5

pe ceice se knchinq pe acoperiwuri knaintea owtirii cerurilor, pe cei ce se knchinq jurknd pe Domnul, dar cari jurq wi pe kmpqratul lor Malcam,

6

pe cei ce s`au abqtut dela Domnul, wi pe cei ce nu cautq pe Domnul, nici nu kntreabq de El.``

7

,,Tqcere knaintea Domnului Dumnezeu! Cqci ziua Domnului este aproape, cqci Domnul a pregqtit jertfa, Wi -a sfinyit oaspeyii.

8

Kn ziua jertfei Domnului voi pedepsi pe voivozii wi fiii kmpqratului, wi pe toyi cei ce poartq haine strqine.

9

Kn ziua aceea, voi pedepsi wi pe toyi cei ce sar peste prag, pe cei ce umplu de silnicie wi de knwelqciune casa stqpknului lor.

10

Kn ziua aceea, zice Domnul, se vor auzi strigqte de jale la poarta pewtilor, urlete kn cealaltq mahala a cetqyii, wi un mare prqpqd de dealuri.

11

Vqitayi-vq locuitori din Mactew. Cqci toyi cei ce fac negoy sknt nimiciyi, toyi cei kncqrcayi cu argint sknt nimiciyi cu desqvkrwire.

12

Kn vremea aceea, voi scormoni Ierusalimul cu felinare, wi voi pedepsi pe toyi oamenii cari se bizuiesc pe drojdiile lor, wi zic kn inima lor: ,Domnul nu va face nici bine nici rqu!`

13

Averile lor vor fi de jaf, wi casele lor vor fi pustiite; vor zidi case wi nu le vor locui, vor sqdi vii, wi nu vor bea vin din ele.``

14

Ziua cea mare a Domnului este aproape, este aproape wi vine kn graba mare! Da, este aproape ziua cea amarnicq a Domnului, wi viteazul yipq cu amar.

15

Ziua aceea este o zi de mknie, o zi de necaz wi de groazq, o zi de pustiire wi nimicire, o zi de kntunerec wi negurq, o zi de nori wi de kntunecime,

16

o zi kn care va rqsuna trkmbiya wi strigqtele de rqzboi kmpotriva cetqyilor kntqrite wi turnurilor knalte.

17

Atunci voi pune pe oameni la strkmtoare, wi vor bkjbqi ca niwte orbi, pentru cq au pqcqtuit kmpotriva Domnului; de aceea le voi vqrsa skngele ca praful, wi carnea ca gunoiul!

18

Nici argintul, nici aurul lor nu vor putea sq -i izbqveascq, kn ziua mkniei Domnului; ci toatq yara va fi mistuitq de focul geloziei Lui, cqci va nimici deodatq pe toyi locuitorii yqrii.

Zephaniah 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com