Rumanian Bible Cornilescu Version

Nahum 2

Nahum

Return to Index

Chapter 3

1

Vai de cetatea vqrsqtoare de sknge, plinq de minciunq, plinq de sklnicie, wi care nu knceteazq sq se dedea la rqpire!...

2

Auziyi pocnetul biciului, uruitul royilor, tropqitul cailor, wi durduitul carelor!

3

Se aruncq nqvalnici cqlqreyii, scknteiazq sabia, fulgerq suliya... O mulyime de rqniyi!... Grqmezi de trupuri moarte!... Moryi fqrq numqr!... Cei vii se kmpiedicq de cei moryi!...

4

Din pricina multelor curvii ale curvei, plinq de farmec, fermecqtoare iscusitq, care vindea neamurile prin curviile ei wi popoarele prin vrqjitoriile ei. -

5

Iatq, am necaz pe tine, zice Domnul owtirilor kyi voi ridica poalele peste cap, ca sq-yi vadq neamurile goliciunea, wi kmpqrqyiile, ruwinea.

6

Voi asvkrli cu murdqrii peste tine, te voi knjosi, wi te voi face de ocarq.

7

Toyi cei ce te vor vedea vor fugi de tine, wi vor zice: ,,Ninive este nimicitq! Cine o va plknge? Unde sq-yi caut mkngkietori?

8

Ewti tu mai bunq deckt No-Amon, cetatea care wedea kntre rkuri, knconjuratq de ape, avknd ca zid de apqrare marea, ca ziduri marea?

9

Etiopia wi Egiptenii fqrq numqr erau tqria ei, Put wi Libienii erau ajutoarele ei.

10

Wi totuw a trebuit sq plece wi ea kn surghiun, s`a dus kn robie; wi pruncii ei au fost zdrobiyi kn toate colyurile uliyelor; au aruncat soryul asupra fruntawilor ei, wi tot mai marii ei au fost aruncayi kn lanyuri.

11

Wi tu te vei kmbqta, te vei ascunde; wi tu vei cquta un loc de adqpost kmpotriva vrqjmawului!

12

Toate cetqyuile tale sknt niwte smochini cu cele dintki roade; cknd ki scuturi, smochinele cad kn gura cui vrea sq le mqnknce.

13

Iatq, poporul tqu este ca femeile kn mijlocul tqu; poryile yqrii tale se deschid knaintea vrqjmawilor tqi; focul kyi mistuie zqvoarele!

14

Scoate-yi apq pentru kmpresurare! Drege-yi kntqriturile! Calcq pqmkntul, frqmkntq lutul, wi gqtewte cuptorul de cqrqmidq!

15

Acolo te va mknca focul, te va nimici sabia cu desqvkrwitre, te va mistui ca niwte lqcuste, cqci te-ai knmulyit ca forfqcarul, te-ai kngrqmqdit ca lqcustele!

16

Negustorii tqi sknt mai mulyi de ckt stelele cerului, s`au kngrqmqdit ca puii de lqcustq cari kwi kntind aripile wi sboarq.

17

Voivozii tqi sknt ca lqcustele, mai marii tqi ca o ceatq de lqcuste, cari tqbqrqsc kn dumbrqvi pe rqcoarea zilei: cknd rqsare soarele, sboarq, wi nu se mai cunoawte locul unde erau.

18

Kn timp ce pqstorii tqi dorm, kmpqrate al Asiriei, wi viyeii tqi se odihnesc, poporul tqu este risipit pe munyi, wi nimeni nu -l mai strknge.

19

Rana ta nu se alinq prin nimic, rana ta este fqrq leac! Toyi ceice vor auzi de tine vor bate din palme, cqci cine este acela, pe care sq nu -l fi atins rqutatea ta

Habakkuk 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com