Rumanian Bible Cornilescu Version

Micah 7

Nahum

Return to Index

Chapter 1

1

Proorocie despre Ninive. Cartea Proorociei lui Naum, din Elcow.

2

Domnul este un Dumnezeu gelos wi rqzbunqtor; Domnul Se rqzbunq wi este plin de mknie; Domnul Se rqzbunq pe protivnicii Lui, wi yine mknie pe vrqjmawii Lui.

3

Domnul este kndelung rqbdqtor, dar de o mare tqrie; wi nu lasq nepedepsit pe cel rqu. Domnul umblq kn furtunq wi kn vkrtej, wi norii sknt praful picioarelor Lui.

4

El mustrq marea wi o usucq, face sq sece toate rkurile; Basanul wi Carmelul tknjesc, wi floarea Libanului se vestejewte.

5

Se clatinq munyii knaintea Lui, wi dealurile se topesc; se cutremurq pqmkntul knaintea Lui, lumea wi toyi locuitorii ei.

6

Cine poate sta knaintea urgiei Lui? Wi cine poate yinea piept mkniei Lui aprinse? Urgia Lui se varsq ca focul, wi se prqbuwesc stkncile knaintea Lui.

7

Domnul este bun, El este un loc de scqpare kn ziua necazului; wi cunoawte pe cei ce se kncred kn El.

8

Dar cu niwte valuri ce se varsq peste mal, va nimici cetatea Ninive, wi va urmqri pe vrqjmawii Lui pknq kn kntunerec.

9

Ce planuri faceyi voi kmpotriva Domnului? El le zqdqrnicewte! Nenorocirea nu va veni de douq ori.

10

Cqci vor fi ca niwte mqnunchiuri de spini kncklciyi, wi tocmai cknd vor fi beyi de vinul lor, vor fi mistuiyi de foc, ca o miriwte de tot uscatq.

11

Din tine, Ninive, a iewit cel ce urzea rele kmpotriva Domnului, celce fqcea planuri rqutqcioase.

12

Awa vorbewte Domnul: ,,Orickt de mulyi wi puternici vor fi, toyi vor fi secerayi wi vor pieri. Chiar dacq te-am kntristat, Ierusalime, nu te voi mai kntrista...

13

Ci ki voi sfqrkma jugul acum de pe tine, wi-yi voi rupe legqturile...``

14

Iatq ce a poruncit knsq Domnul kmpotriva ta, Asur: ,,Nu vei mai avea urmawi cari sq-yi poarte numele; voi ridica din casa dumnezeului tqu chipurile cioplite sau turnate; kyi voi pregqti mormkntul, cqci te-ai aflat prea uwor.``

15

Iatq pe munyi picioarele solului care vestewte pacea! Prqznuiewte-yi sqrbqtorile, Iudo, kmplinewte-yi juruinyele! Cqci cel rqu nu va mai trece prin mijlocul tqu, este nimicit cu desqvkrwire...

Nahum 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com