Rumanian Bible Cornilescu Version

Micah 3

Micah

Return to Index

Chapter 4

1

Kn vremile de pe urmq, muntele Casei Domnului va fi kntemeiat tare ca cel mai knalt munte, se va knqlya deasupra dealurilor, wi popoarele vor veni grqmadq la el.

2

Neamurile se vor duce cu grqmada la el, wi vor zice: ,,Veniyi, haidem sq ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca sq ne knveye cqile Lui, wi sq umblqm pe cqrqrile Lui! Cqci din Sion va iewi Legea, wi din Ierusalim Cuvkntul Domnului.

3

El va judeca kntre multe popoare, va hotqrk kntre neamuri puternice, depqrtate. Din sqbiile lor kwi vor fquri fiare de plug, wi din suliyele lor cosoare; niciun neam nu va mai trage sabia kmpotriva altuia, wi nu vor mai knvqya sq facq rqzboi;

4

ci fiecare va locui supt viya lui wi supt smochinul lui, wi nimeni nu -l va mai turbura. Cqci gura Domnului owtirilor a vorbit.

5

Pe cknd toate popoarele umblq fiecare kn numele dumnezeului squ, noi vom umbla kn Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna wi kn veci de veci!``

6

,,Kn ziua aceea, zice Domnul, voi aduna pe cei wchiopi, voi strknge grqmadq pe cei izgoniyi, wi pe aceia pe cari -i chinuisem.

7

Din cei wchiopi voi face o rqmqwiyq, din cei ce erau risipiyi, un neam puternic; wi Domnul va kmpqrqyi peste ei, pe muntele Sionului, de acum wi pknq`n veac!

8

Iar la tine, turn al turmei, deal al fiicei Sionului, la tine va veni, wi la tine va ajunge vechea stqpknire, kmpqrqyia fiicei Ierusalimului!``

9

,,Pentruce strigi tu knsq acum awa de tare? N`ai kmpqrat? Nu mai ai sfetnic, de te apucq durerea ca pe o femeie la nawtere?

10

Sufere, fiica Sionului, wi gemi ca o femeie la nawtere! Cqc acum vei iewi din cetate wi vei locui kn ckmp, wi te vei duce pknq la Babilon! Acolo vei fi izbqvitq, acolo te va rqscumpqra Domnul din mkna vrqjmawilor tqi.

11

Cqci acum multe neamuri s`au strkns kmpotriva ta, wi zic: ,,Sq fie pkngqritq, ca sq ne vadq ochii kmplinindu-ni-se dorinya fayq de Sion!``

12

Dar ei nu cunosc gkndurile Domnului, nu -I knyeleg planurile, nu wtiu cq i -a strkns ca pe niwte snopi kn arie.

13

Scoalq-te, fiica Sionului, wi treerq! Cqci kyi fac un corn de fer wi o copitq de aramq, ca sq sfqrkmi multe popoare, wi sq knchini Domnului prada lor, sq knchini Domnului kntregului pqmknt averile lor!

Micah 5

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com