Rumanian Bible Cornilescu Version

Micah 1

Micah

Return to Index

Chapter 2

1

Vai de ceice cugetq nelegiuirea wi fquresc rele kn awternutul lor; cknd se crapq de ziuq o knfqptuiesc, dacq le stq kn putere.

2

Dacq poftesc ogoare, pun mkna pe ele, dacq doresc case, le rqpesc; asupresc pe om wi casa lui, pe om wi mowtenirea lui.

3

Deaceea, awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, Eu am de gknd sq aduc o nenorocire kmpotriva acestui leat de oameni, de care nu vq veyi feri grumazii, wi nu veyi mai umbla cu capul atkt de sus, cqci vremile vor fi rele.

4

Kn ziua aceea, veyi ajunge de pominq, veyi boci, wi veyi zice: ,,S -a isprqvit! Skntem pustiiyi cu desqvkrwire! Partea de mowtenire a poporului meu trece kn mkna altuia! Vai! cum mi -o ia! Ogoarele noastre le kmparte vrqjmawului...!``

5

Deaceea nu vei avea pe nimeni care sq kntindq frknghia de mqsurat pentru soryul tqu, kn adunarea Domnului.``

6

,,Nu proorociyi!`` zic ei. ,,Sq nu se prooroceascq asemenea lucruri. Cqci altminteri ocqrile nu mai knceteazq!`` -

7

,,Este Domnul atkt de grabnic la mknie, casa lui Iacov? Acesta este felul Lui de a lucra?`` ,,Da, cuvintele Mele sknt prielnice celui ce umblq cu neprihqnire!

8

De multq vreme poporul Meu este socotit de Mine ca vrqjmaw; voi rqpiyi mantaua de pe hainele celor ce trec liniwtiyi wi n`au gust de rqzboi.

9

Voi izgoniyi din casele lor iubite pe femeile poporului Meu, luayi pentru totdeauna podoaba Mea dela copiii lor.

10

Sculayi-vq, wi plecayi, cqci aici nu este odihnq pentru voi; cqci din pricina spurcqciunii, vor fi dureri, dureri puternice.

11

Da, dacq ar veni un om cu vknt wi minciuni, wi ar zice: ,,Kyi voi prooroci despre vin, wi despre bquturi tari!`` acela ar fi un prooroc pentru poporul acesta!

12

,,Te voi strknge kn kntregime, Iacove! Voi strknge rqmqwiya lui Israel, ki voi aduna ca pe niwte oi dintr`un staul, ca pe o turmq kn pqwunea ei, awa cq va fi o mare zarvq de oameni.

13

Cel ce va face spqrtura se va sui knaintea lor; vor face spqrtura, vor trece pe poartq wi vor iewi pe ea; kmpqratul lor va merge knaintea lor, wi Domnul va fi kn fruntea lor.``

Micah 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com