Rumanian Bible Cornilescu Version

Jonah 4

Micah

Return to Index

Chapter 1

1

Cuvkntului Domnului, spus lui Mica, din Morewet, pe vremea lui Iotam, Ahaz, Ezechia, kmpqrayii lui Iuda, proorocie asupra Samariei wi Ierusalimului.

2

Ascultayi, voi popoare toate! Ia aminte, pqmkntule, wi ce este pe el! Domnul Dumnezeu sq fie martor kmpotriva voastrq, Domnul care este kn Templul Lui cel sfknt!

3

Cqci iatq cq Domnul iese din locuinya Lui, Se pogoarq, wi umblq pe knqlyimile pqmkntului!

4

Supt El se topesc munyii, vqile crapq, ca ceara knaintea focului, ca apa care curge prin rkpi.

5

Wi toate acestea din pricina nelegiuirii lui Iacov, din pricina pqcatelor casei lui Israel! Dar care este nelegiuirea lui Iacov? Nu este oare Samaria? Wi care este pqcatul lui Iuda? Nu este oare Ierusalimul?...

6

De aceea, voi preface Samaria kntr`un morman de pietre pe ckmp, kntr`un loc de sqdit vie; ki voi prqvqli pietrele kn vale, wi -i voi desgoli temeliile.

7

Toate chipurile ei cioplite vor fi sfqrkmate, toate plqyile ei de curvq vor fi arse kn foc, wi -i voi pustii toyi idolii: cqci din plqyi de curvq i -a adunat, wi kn plqyi de curvq se vor preface...

8

Deaceea plkng, mq bocesc, umblu desculy wi gol, strig ca wacalul, wi gem ca struyul.

9

Cqci rana ei este fqrq leac; se kntinde pknq la Iuda, pqtrunde pknq la poarta poporului meu, pknq la Ierusalim.

10

Nu spuneyi lucrul acesta kn Gat, wi nu plkngeyi kn Aco; tqvqliyi-vq kn yqrknq la Bet-Leafra.

11

Treci, locuitoare din Wafir, cu ruwinea descoperitq; locuitoarea din Yaanan nu kndrqznewte sq iasq, jalea Bet-Haeyelului, vq ia gustul sq vq opriyi kn el.

12

Cqci locuitoarea din Marot tremurq pentru perderea fericirii ei, fiindcq s`a pogorkt nenorocirea din partea Domnului pknq la poarta Ierusalimului.

13

Knhamq-yi caii cei iuyi la car, locuitoare din Lachis; tu ai fost cea dintki pricinq de pqcat pentru fiica Sionului, cqci kn tine s`au gqsit nelegiuirile lui Israel.

14

Deaceea te vei despqryi de Morewet-Gat, casele din Aczib vor fi o amqgire pentru kmpqrayii lui Israel.

15

Kyi voi aduce un nou stqpkn, locuitoare din Marewa; slava lui Israel va merge la Adulam.

16

Rade-yi, taie-yi pqrul, din pricina copiilor tqi iubiyi; lqrgewte-yi plewuvia ca vulturul, cqci ei se duc kn robie departe de tine!

Micah 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com