Rumanian Bible Cornilescu Version

Jonah 1

Jonah

Return to Index

Chapter 2

1

Iona s`a rugat Domnului, Dumnezeului squ, din pkntecele pewtelui,

2

wi a zis: ,,Kn strkmtorarea mea, am chemat pe Domnul, wi m`a ascultat; din mijlocul locuinyei moryilor am strigat, wi mi-ai auzit glasul.

3

Wi totuw mq aruncasei kn adknc, kn inima mqrii, wi rkurile de apq mq knconjuraserq; toate valurile wi toate talazurile Tale au trecut peste mine.

4

Ziceam: ,,Sknt lepqdat dinaintea ochilor Tqi! Dar iarqw voi vedea Templul Tqu cel sfknt``.

5

Apele m`au acoperit pknq aproape sq-mi ia viaya, adkncul m`a knvqluit, papura s`a kmpletit kn jurul capului meu.

6

M`am pogorkt pknq la temeliile munyilor, zqvoarele pqmkntului mq kncuiau pe vecie; dar Tu m`ai scos viu din groapq, Doamne, Dumnezeul meu!

7

Cknd kmi tknjea sufletul kn mine, mi-am adus aminte de Domnul, wi rugqciunea mea a ajuns pknq la Tine, kn Templul Tqu ce sfknt.

8

Ceice se lipesc de idoli deweryi kndepqrteazq kndurarea dela ei.

9

Eu knsq Kyi voi aduce jertfe cu un strigqt de mulyqmire, voi kmplini juruinyele pe cari le-am fqcut. Mkntuirea vine dela Domnul.``

10

Domnul a vorbit pewtelui, wi pewtele a vqrsat pe Iona pe pqmknt.

Jonah 3

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com