Rumanian Bible Cornilescu Version

Amos 8

Amos

Return to Index

Chapter 9

1

Am vqzut pe Domnul stknd pe altar. Wi a zis: ,,Lovewte pragul de sus al poryii, ca sq se cutremure uwiorii, wi sfqrkmq -i peste capetele lor ale tuturora. Rqmqwiya lor knsq o voi pierde cu sabia, awa cq niciunul din ei nu va putea sq scape fugind, wi niciunul din cei ce vor scqpa, nu va scqpa.

2

De ar pqtrunde chiar pknq kn locuinya moryilor, wi de acolo ki va smulge mkna Mea; de s`ar sui chiar kn ceruri, wi de acolo ki voi pogork.

3

De s`ar ascunde chiar pe vkrful Carmelului, wi acolo ki voi cquta wi -i voi lua; de s`ar ascunde de privirile Mele chiar kn fundul mqrii, wi acolo voi porunci warpelui sq -i muwte.

4

De ar merge kn robie chiar knaintea vrqjmawilor lor, wi acolo voi porunci sqbiei sq -i peardq; voi pune astfel ochii pe ei ca sq le fac rqu, nu bine.

5

Domnul, Dumnezeul owtirilor, atinge pqmkntul, wi se topewte, wi toyi locuitorii lui jqlesc. Se knalyq ca rkul Nil, wi se pogoarq ca rkul Egiptului.

6

El Wi -a zidit cqmara kn ceruri, Wi -a kntemeiat bolta deasupra pqmkntului; cheamq apele mqrii, wi le varsq pe faya pqmkntului. Domnul este Numele Lui!

7

,,Nu sknteyi voi oare pentru Mine ca wi copiii Etiopienilor, copii ai lui Israel? zice Domnul. N`am scos Eu pe Israel din yara Egiptului, ca wi pe Filisteni din Caftor wi pe Sirieni din Chir?``

8

,,Iatq, Domnul Dumnezeu are ochii pironiyi peste kmpqrqyia aceasta vinovatq, ca s`o nimicesc de pe faya pqmkntului; totuw nu voi nimici de tot casa lui Iacov, zice Domnul.``

9

,,Cqci iatq, voi porunci, wi voi vkntura casa lui Israel kntre toate neamurile, cum se vknturq cu ciurul, fqrq sq cadq un singur bob la pqmknt!

10

Toyi pqcqtowii poporului Meu vor muri de sabie, cei ce zic: ,Nu ne va ajunge nenorocirea, wi nu va veni peste noi.``

11

,,Kn vremea aceea voi ridica din cqderea lui cortul lui David, ki voi drege spqrturile, ki voi ridica dqrkmqturile, wi -l voi zidi iarqw cum era odinioarq,

12

ca sq stqpkneascq rqmqwiya Edomului wi toate neamurile peste cari a fost chemat Numele Meu, zice Domnul, care va kmplini aceste lucruri.

13

,,Iatq, vin zile, zice Domnul, cknd plugarul va ajunge pe secerqtor, wi cel ce calcq strugurii pe cel ce kmprqwtie sqmknya, cknd mustul va picura din munyi wi va curge de pe toate dealurile.

14

Voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai poporului Meu Israel; ei vor zidi iarqw cetqyile pustiite wi le vor locui, vor sqdi vii wi le vor bea vinul, vor face grqdini wi le vor mknca roadele.

15

Ki voi sqdi kn yara lor, wi nu vor mai fi smulwi din yara pe care le-am dat -o, zice Domnul, Dumnezeul tqu!`

Obadiah 1

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com