Rumanian Bible Cornilescu Version

Amos 2

Amos

Return to Index

Chapter 3

1

Ascultayi cuvkntul acesta, pe care -l rostewte Domnul kmpotriva voastrq, copii ai lui Israel, kmpotriva kntregei familii pe care am scos -o din yara Egiptului!

2

,,Eu v`am ales numai pe voi dintre toate familiile pqmkntului: de aceea vq voi wi pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre.

3

Merg oare doi oameni kmpreunq, fqrq sq fie knvoiyi?

4

Rqcnewte leul kn pqdure, dacq n`are pradq? Sbiarq puiul de leu din fundul vizuinei lui, dacq n`a prins nimic?

5

Cade pasqrea kn layul de pe pqmknt, dacq nu i s`a kntins o cursq? Se ridicq layul dela pqmknt, fqrq sq se fi prins ceva kn el?

6

Sau sunq cineva cu trkmbiya kntr`o cetate, fqrq sq se spqimknte poporul? Sau se kntkmplq o nenorocire kntr`o cetate, fqrq s`o fi fqcut Domnul?

7

Nu, Domnul Dumnezeu nu face nimic fqrq sq-Wi descopere taina Sa slujitorilor Sqi prooroci.

8

Leul rqcnewte: cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbewte: cine nu va prooroci?``

9

Strigayi de pe acoperiwul palatelor Asdodului wi de pe palatele yqrii Egiptului, wi spuneyi: ,,Strkngeyi-vq pe munyii Samariei, wi vedeyi ce neorknduialq mare este kn mijlocul ei, ce asupriri sknt kn ea!

10

Nu sknt kn stare sq lucreze cu neprihqnire, zice Domnul, ci kwi grqmqdesc kn palate comori ckwtigate prin sklnicie wi rqpire.``

11

De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Vrqjmawul va kmpresura yara, kyi va dobork tqria, wi palatele tale vor fi jqfuite!``

12

Awa vorbewte Domnul: ,,Dupq cum pqstorul scapq din gura leului numai douq bucqyi de picioare sau un vkrf de ureche, awa vor scqpa copiii lui Israel cari stau kn Samaria kn colyul unui pat wi pe covoare de Damasc!

13

Ascultayi, wi spuneyi lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul owtirilor:

14

,,Kn ziua cknd voi pedepsi pe Israel pentru fqrqdelegile lui, voi pedepsi wi altarele din Betel; coarnele altarului vor fi sfqrkmate, wi vor cqdea la pqmknt.

15

Voi surpa casele de iarnq wi casele de varq; palatele de fildew se vor duce, wi casele cele multe se vor nimici, zice Domnul.``

Amos 4

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com