Rumanian Bible Cornilescu Version

Joel 3

Amos

Return to Index

Chapter 1

1

Cuvintele lui Amos, unul din pqstorii din Tecoa, vedeniile pe cari le -a avut el despre Israel, pe vremea lui Ozia, kmpqratul lui Iuda, wi pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, kmpqratul lui Israel, cu doi ani knaintea cutremurului de pqmknt.

2

El a zis: ,,Domnul rqcnewte din Sion, glasul Lui rqsunq din Ierusalim. Pqwunele pqstorilor jqlesc, wi vkrful Carmelului este uscat.

3

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Damascului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentru cq au treierat Galaadul cu treierqtoarea de fer.

4

De aceea voi trimete foc kn casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad.

5

Voi sfqrkma zqvoarele Damascului, wi voi nimici cu desqvkrwire pe locuitorii din Bicat-Aven, kmpreunq cu cel ce yine toiagul de ckrmuire kn Bet-Eden; wi poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.``

6

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Gazei, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentru cq au luat pe toyi oamenii prinwi de rqzboi wi i-au dat Edomului:

7

de aceea, voi trimete foc kn zidurile Gazei, wi -i va mistui palatele.

8

Voi nimici cu desqvkrwire pe locuitorii din Asdod, wi pe cel ce yine toiagul kmpqrqtesc kn Ascalon; Kmi voi kntoarce mkna kmpotriva Ecronului, wi ce va mai rqmknea din Filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu.``

9

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Tirului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentrucq au luat pe toyi oamenii prinwi de rqzboi, wi i-au dat Edomului, wi nu s`au gkndit la legqmkntul frqyesc.

10

De aceea, voi trimete foc kn zidurile Tirului, wi -i va mistui palatele.``

11

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale Edomului, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentrucq a urmqrit pe frayii sqi cu sabia, knqduwindu-wi mila, a dat drumul mkniei, wi kwi yinea kntr`una urgia.

12

De aceea, voi trimete foc peste Teman, wi va mistui palatele Boyrei.``

13

Awa vorbewte Domnul: ,,Pentru trei nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru patru, nu-Mi schimb hotqrkrea, pentrucq au spintecat pkntecele femeilor knsqrcinate ale Galaadului, ca sq-wi mqreascq yinutul:

14

de aceea, voi aprinde focul kn zidurile Rabei, wi -i va mistui palatele, kn mijlocul strigqtelor de rqzboi kn ziua luptei, wi kn mijlocul vijeliei kn ziua furtunii.

15

Wi kmpqratul lor va merge kn robie, el, wi cqpeteniile lui kmpreunq cu el, zice Domnul.``

Amos 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com