Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 14

Joel

Return to Index

Chapter 1

1

Cuvkntul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel.

2

Ascultayi lucrul acesta, bqtrkni! Wi luayi seama, toyi locuitorii yqrii! S`a kntkmplat awa ceva pe vremea voastrq, sau pe vremea pqrinyilor vowtri?

3

Povestiyi copiilor vowtri despre lucrul acesta, wi copiii vowtri sq povesteascq la copiii lor, iar copiii lor sq povesteascq neamului de oameni care va urma!

4

Ce a lqsat nemkncat lqcusta Gazam, a mkncat lqcusta Arbeh, ce a lqsat lqcusta Arbeh, a mkncat lqcusta Ielec, ce a lqsat lqcusta Ielec, a mkncat lqcusta Hasil.

5

Treziyi-vq, beyivilor, wi plkngeyi! Vqitayi-vq toyi cei ce beyi vin, cqci vi s -a luat mustul dela gurq!

6

Cqci kn yara mea a nqvqlit un popor puternic wi fqrq numqr, cu dinyi de leu, wi mqsele de leoaicq.

7

Mi -a pustiit via; mi -a fqcut bucqyi smochinul, l -a jupuit de coajq wi l -a trkntit jos; mlqdiyele de viyq au ajuns albe!

8

Bocewte-te, ca fecioara kncinsq cu un sac dupq bqrbatul tinereyei ei!

9

Au kncetat darurile de mkncare wi jertfele de bquturq din Casa Domnului; preoyii, slujitorii Domnului, jqlesc.

10

Ckmpia este pustiitq, pqmkntul kntristat, cqci grkul este nimicit, mustul a secat, untdelemnul nu mai este.

11

Knmqrmuriyi, plugari, vqitayi-vq, vieri, din pricina grkului wi orzului, cqci bucatele de pe ckmp sknt pierdute.

12

Via este prqpqditq, smochinul este vewtejit, rodiul, finicul, mqrul, toyi pomii de pe ckmp, s`au uscat... Wi s`a dus bucuria dela copiii oamenilor!

13

Kncingeyi-vq, preoyi, wi plkngeyi! Bociyi-vq, slujitori ai altarului; veniyi wi petreceyi noaptea kmbrqcayi cu saci, slujitori ai Dumnezeului meu! Cqci au kncetat darurile de mkncare wi jertfele de bquturq din Casa Dumnezeului vostru.

14

Vestiyi un post, chemayi o adunare de sqrbqtoare; strkngeyi pe bqtrkni, pe toyi locuitorii yqrii, kn Casa Domnului, Dumnezeului vostru, wi strigayi cqtre Domnul.

15

,,Vai! ce zi!`` Da, ziua Domnului este aproape, vine ca o pustiire dela Cel Atotputernic.

16

Nu s`a prqpqdit hrana supt ochii nowtri? Wi n`a perit bucuria wi veselia din Casa Dumnezeului nostru?

17

S`au uscat seminyele supt bulgqri; grknarele stau goale, hambarele sknt stricate, cqci s`a stricat sqmqnqtura!

18

Cum gem vitele! Cirezile de boi umblq buimace, cqci nu mai au pqwune; chiar wi turmele de oi sufqr!

19

Cqtre Tine, Doamne, strig, cqci a mkncat focul islazurile pustiei, wi para focului a pkrlit toyi copacii de pe ckmp!

20

Chiar wi fiarele ckmpului se kndreaptq doritoare cqtre tine, cqci au secat pkraiele, wi a mkncat focul islazurile pustiei.

Joel 2

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com