Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 12

Hosea

Return to Index

Chapter 13

1

Cknd vorbea Efraim, rqspkndea groaza kn Israel. Dar cum a pqcqtuit cu Baal, a murit.

2

Wi acum ei pqcqtuiesc kntr`una, kwi fac chipuri turnate din argintul lor, idoli nqscociyi de ei, lucrare fqcutq de mewteri. Acestora le vorbesc ei, wi jertfind oameni, sqrutq viyei!

3

De aceea, vor fi ca norul de dimineayq, ca roua care trece repede, ca pleava suflatq de vknt din arie, ca fumul, care iese din horn.

4

Dar Eu sknt Domnul, Dumnezeul tqu, din yara Egiptului kncoace. Tu cunowti cq nu este alt Dumnezeu afarq de Mine, wi nu este alt Mkntuitor afarq de Mine.

5

Eu te-am cunoscut kn pustie, kntr`un pqmknt fqrq apq.

6

Dar cknd au dat de pqwune, s`au sqturat, wi cknd s`au sqturat, inima li s`a umflat de mkndrie; de aceea M`au uitat.

7

Eu M`am fqcut ca un leu pentru ei, wi -i pkndesc ca un pardos pe drum.

8

Mq nqpustesc asupra lor, ca o ursoaicq lipsitq de puii ei, le sfkwii knveliwul inimii; ki knghit pe datq ca un leu, wi fiarele ckmpului ki vor face bucqyi.

9

Pieirea ta, Israele, este cq ai fost kmpotriva Mea, kmpotriva Celui ce te putea ajuta.

10

Unde este kmpqratul tqu, ca sq te scape kn toate cetqyile tale? Unde sknt judecqtorii tqi, despre cari ziceai: ,,Dq-mi un kmpqrat wi domni?``

11

Yi-am dat un kmpqrat kn mknia Mea, wi yi -l iau kn urgia Mea!

12

Nelegiuirea lui Efraim este strknsq, pqcatul lui este pqstrat.

13

Kl vor apuca durerile nawterii; este un copil neknyelept, cqci nu poate sq nascq la vremea sorocitq!

14

Ki voi rqscumpqra din mkna locuinyei moryilor, ki voi izbqvi dela moarte. Moarte, unde kyi este ciuma? Locuinyq a moryilor, unde kyi este nimicirea? Cqinya este ascunsq de privirile Mele!

15

Orickt de roditor ar fi Efraim kn mijlocul frayilor sqi, tot va veni vkntul de rqsqrit, se va stkrni din pustie un vknt al Domnului, ki va usca izvoarele, wi -i va seca fkntknile: va jqfui vistieria de toate vasele ei de prey.

16

Samaria este pedepsitq, pentrucq s`a rqzvrqtit kmpotriva Dumnezeului ei. Vor cqdea uciwi de sabie; pruncii lor vor fi zdrobiyi, wi vor spinteca pkntecele femeilor lor knsqrcinate.

Hosea 14

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com