Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 9

Hosea

Return to Index

Chapter 10

1

Israel era o vie mqnoasq, care fqcea multe roade. Cu ckt roadele sale erau mai multe, cu atkt mai multe altare a zidit; cu ckt ki propqwea yara, cu atkt knfrumuseya stklpii idolewti.

2

Inima lor este kmpqryitq: de aceea vor fi pedepsiyi. Domnul le va surpa altarele, le va nimici stklpii idolewti.

3

Wi curknd vor zice: ,,N`avem un adevqrat kmpqrat, cqci nu ne-am temut de Domnul; wi kmpqratul, pe care -l avem, ce ar putea face el pentru noi?``

4

Ei rostesc vorbe dewerte, jurqminte mincinoase, cknd kncheie un legqmknt: de aceea, pedeapsa va kncolyi ca o buruianq otrqvitoare din brazdele ckmpiei!

5

Locuitorii Samariei, se vor uimi de viyeii din Bet-Aven; poporul va jqli pe idol, wi preoyii lui vor tremura pentru el, pentru slava lui, care va pieri din mijlocul lor.

6

Da, el knsuw va fi dus kn Asiria, ca dar kmpqratului Iareb. Ruwinea va cuprinde pe Efraim, wi lui Israel ki va fi ruwine de planurile sale.

7

S`a dus Samaria wi kmpqratul ei, ca o yqpligq pe faya apelor.

8

Knqlyimile din Bet-Aven, unde a pqcqtuit Israel, vor fi nimicite; spini wi mqrqcini vor crewte pe altarele lor. Wi vor zice munyilor: ,,Acoperiyi-ne!`` Wi dealurilor: ,,Cqdeyi peste noi!``

9

Din zilele Ghibei ai pqcqtuit, Israele! Acolo au stqtut ei, ca rqzboiul fqcut kmpotriva celor rqi sq nu -i apuce la Ghibea.

10

Ki voi pedepsi cknd voi vrea, wi se vor strknge popoare kmpotriva lor, cknd ki voi pedepsi pentru kndoita lor nelegiuire!

11

Efraim este o mknzatq knvqyatq la jug, cqreia ki place sq treiere grkul, wi i-am cruyat gktul squ cel frumos; dar acum voi knjuga pe Efraim, Iuda va ara wi Iacov ki va grqpa.

12

Sqmqnayi potrivit cu neprihqnirea wi veyi secera potrivit cu kndurarea. Desyeleniyi-vq un ogor nou! Este vremea sq cqutayi pe Domnul, ca sq vinq wi sq vq ploaie mkntuire.

13

Ayi arat rqul, ayi secerat nelegiuirea, wi ayi mkncat rodul minciunii. Cqci te-ai kncrezut kn carqle tale de luptq, kn numqrul oamenilor tqi viteji.

14

Deaceea se va stkrni o zarvq kmpotriva poporului tqu, wi toate cetqyuile tale vor fi nimicite, cum a nimicit kn luptq Walman-Bet-Arbel, cknd mama a fost zdrobitq kmpreunq cu copiii ei.

15

Iatq ce vq va aduce Betel, din pricina rqutqyii voastre peste mqsurq de mare. Kn revqrsatul zorilor, se va isprqvi cu kmpqratul lui Israel!

Hosea 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com