Rumanian Bible Cornilescu Version

Hosea 8

Hosea

Return to Index

Chapter 9

1

Nu te bucura Israele, nu te veseli, ca popoarele, pentrucq ai curvit, pqrqsind pe Domnul, pentru cq ai iubit o platq necuratq kn toate ariile cu grku!

2

Aria wi teascul nu -i vor hrqni, wi mustul le va lipsi.

3

Nu vor rqmknea kn yara Domnului; ci Efraim se va kntoarce kn Egipt, wi vor mknca kn Asiria mkncqri necurate.

4

Nu vor aduce Domnului vin ca jertfq de bquturq: cqci nu -I vor fi plqcute. Pknea lor le va fi ca o pkne de jale; toyi ceice vor mknca din ea, se vor face necurayi; cqci pknea lor va fi numai pentru ei, nu va intra kn Casa Domnului!

5

Ce veyi face kn zilele de praznic, la sqrbqtorilor Domnului?

6

Cqci iatq cq ei pleacq din pricina pustiirii; Egiptul ki va aduna, Moful le va da morminte; ce au mai scump, argintul lor, va fi prada mqrqcinilor, wi vor crewte spinii kn corturile lor.

7

Vin zilele pedepsei, vin zilele rqsplqtirii: Israel va vedea singur dacq proorocul este nebun, sau dacq omul knsuflat aiureazq. Wi aceasta din pricina mqrimii nelegiurilor wi rqzvrqtirilor tale.

8

Efraim stq la pkndq kmpotriva Dumnezeului meu, proorocului i se kntind layuri de pqsqri pe toate cqile lui, kl vrqjmqwesc kn Casa Dumnezeului squ.

9

S`au afundat kn stricqciune, ca kn zilele Ghibei; Domnul Kwi va aduce aminte de nelegiuirea lor, le va pedepsi pqcatele.

10

Am gqsit pe Israel ca pe niwte struguri kn pustie, am vqzut pe pqrinyii vowtri ca pe cele dintki roade ale unui smochin, kn primqvarq; dar ei s`au dus la Baal-Peor, s`au pus kn slujba idolului sckrbos, wi au ajuns urkciowi ca wi acela pe care kl iubeau.

11

Slava lui Efraim va sbura ca o pasqre: nu mai este nicio nawtere, nicio knsqrcinare, wi nicio zqmislire!

12

Chiar dacq kwi vor crewte copiii, ki voi lipsi de ei knainte ca sq ajungq oameni mari; wi vai de ei, cknd Kmi voi kntoarce privirile dela ei!

13

Efraim, dupq cum vqd, kwi dq copiii la pradq; wi Efraim kwi va duce singur copiii la celce -i va ucide! -

14

Dq-le, Doamne!... Ce sq le dai?... Dq-le un pkntece, care sq nascq knainte de vreme wi ykye seci!...

15

Toatq rqutatea lor este la Ghilgal; acolo M`am sckrbit de ei. Din pricina rqutqyii faptelor lor, ki voi izgoni din Casa Mea. Nu -i mai pot iubi, toate cqpeteniile lor sknt niwte kndqrqtnici.

16

Efraim este lovit, rqdqcina i s`a uscat; nu mai dau rod; wi chiar dacq au copii, le voi omork rodul iubit de ei. -

17

Dumnezeul meu ki va lepqda, pentru cq nu L-au ascultat: de aceea vor rqtqci printre neamuri. -

Hosea 10

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com