Rumanian Bible Cornilescu Version

Daniel 6

Daniel

Return to Index

Chapter 7

1

Kn anul dintki al lui Belwayar, kmpqratul Babilonului, Daniel a visat un vis wi a avut vedenii kn mintea lui, pe cknd era kn pat. Kn urmq a scris visul wi a istorisit lucrurile de cqpetenie.

2

Daniel a knceput wi a zis: ,,Kn vedenia mea de noapte am vqzut cum cele patru vknturi ale cerurilor au izbucnit pe marea cea mare.

3

Wi patru fiare mari au iewit din mare, deosebite una de alta.

4

Cea dintki semqna cu un leu, wi avea aripi de vultur. M`am uitat la ea, pknq kn clipa cknd i s`au smuls aripile; wi, sculkndu-se de pe pqmknt, a stat drept kn picioare ca un om, wi i s`a dat o inimq de om.

5

Wi, iatq cq o a doua fiarq era ca un urs wi stqtea kntr`o rknq; avea trei coaste kn gurq kntre dinyi; wi i s`a zis: ,,Scoalq-te, wi mqnkncq multq carne!``

6

Dupq aceea m`am uitat mai departe wi iatq o alta ca un pardos, care avea pe spate patru aripi ca o pasqre; fiara aceasta avea wi patru capete, wi i s`a dat stqpknire.

7

Dupq aceea m`am uitat kn vedeniile mele de noapte, wi iatq cq era o a patra fiarq, nespus de grozav de knspqimkntqtoare wi de puternicq; avea niwte dinyi mari de fer, mknca, sfqrkma, wi cqlca kn picioare ce mai rqmknea; era cu totul deosebitq de toate fiarele de mai knainte, wi avea zece coarne.

8

M`am uitat cu bqgare de seamq la coarne, wi iatq cq un alt corn mic a iewit din mijlocul lor, wi dinaintea acestui corn au fost smulse trei din cele dintki coarne. Wi cornul acesta avea niwte ochi ca ochii de om, wi o gurq..., care vorbea cu trufie.

9

Mq uitam la aceste lucruri, pknq cknd s`au awezat niwte scaune de domnie. Wi un Kmbqtrknit de zile a wezut jos. Haina Lui era albq ca zqpada, wi pqrul capului Lui era ca niwte lknq curatq; scaunul Lui de domnie era ca niwte flqcqri de foc, wi roatele Lui ca un foc aprins.

10

Un rku de foc curgea wi iewea dinaintea Lui. Mii de mii de slujitori Ki slujeau, wi de zece mii de ori zece mii stqteau knaintea Lui. S`a yinut judecata wi s`au deschis cqryile.

11

Eu mq uitam mereu, din pricina cuvintelor pline de trufie, pe cari le rostea cornul acela: m`am uitat pknq cknd fiara a fost ucisq, wi trupul ei a fost nimicit wi aruncat kn foc, ca sq fie ars.

12

Wi celelalte fiare au fost desbrqcate de puterea lor, dar li s`a kngqduit o lungire a vieyii pknq la o vreme wi un ceas anumit.

13

M`am uitat kn timpul vedeniilor mele de noapte, wi iatq cq pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului; a knaintat spre Cel kmbqtrknit de zile wi a fost adus knaintea Lui.

14

I S`a dat stqpknire, slavq wi putere kmpqrqteascq, pentru ca sq -i slujeascq toate popoarele, neamurile, wi oamenii de toate limbile. Stqpknirea Lui este o stqpknire vecinicq, wi nu va trece nicidecum, wi kmpqrqyia Lui nu va fi nimicitq niciodatq.

15

Eu, Daniel m`am turburat cu duhul, wi vedeniile din capul meu m`au knspqimkntat.

16

M`am apropiat de unul din cei ce stqteau acolo, wi l-am rugat sq-mi dea lqmuriri temeinice cu privire la toate aceste lucruri. El mi -a vorbit wi mi le -a tklcuit astfel:

17

,,Aceste patru fiare mari, sknt patru kmpqrayi, cari se vor ridica pe pqmknt.

18

Dar sfinyii Celui Prea Knalt vor primi kmpqrqyia wi vor stqpkni kmpqrqyia kn veci, din vecinicie kn vecinicie.

19

Kn urmq am dorit sq wtiu adevqrul asupra fiarei a patra, care se deosebea de toate celelalte, wi era nespus de grozavq: avea dinyi de fer wi ghiare de aramq, mknca, sfqrkma wi cqlca kn picioare ce rqmknea;

20

wi asupra celor zece coarne pe cari le avea kn cap, wi asupra celuilalt corn care iewise, wi knaintea cqruia cqzuserq trei; asupra cornului acestuia, care avea ochi, o gurq, care vorbea cu trufie, wi avea o knfqyiware mai mare deckt celelalte coarne.

21

Am vqzut deasemenea cum cornul acesta a fqcut rqzboi sfinyilor, wi i -a biruit,

22

pknq cknd a veni Cel Kmbqtrknit de zile wi a fqcut dreptate sfinyilor Celui Prea Knalt, wi a venit vremea, cknd sfinyii au luat kn stqpknire kmpqrqyia.

23

El mi -a vorbit awa: ,,Fiara a patra, este o a patra kmpqrqyie, care va fi pe pqmknt. Ea se va deosebi de toate celelalte, va sfkwia tot pqmkntul, kl va cqlca kn picioare wi -l va zdrobi.

24

Cele zece coarne, knseamnq cq din kmpqrqyia aceasta se vor ridica zece kmpqrayi. Iar dupq ei se va ridica un altul, care se va deosebi de knaintawii lui, wi va dobork trei kmpqrayi.

25

El va rosti vorbe de hulq kmpotriva Celui Prea Knalt, va asupri pe sfinyii Celui Prea Knalt, wi se va kncumeta sq schimbe vremile wi legea; wi sfinyii vor fi dayi kn mknile lui timp... de o vreme, douq vremi, wi o jumqtate de vreme.

26

Apoi va veni judecata, wi i se va lua stqpknirea, care va fi prqbuwitq wi nimicitq pentru totdeauna.

27

Dar domnia, stqpknirea wi puterea tuturor kmpqrqyiilor cari sknt pretutindeni supt ceruri, se vor da poporului sfinyilor Celui Prea Knalt. Kmpqrqyia Lui este o kmpqrqyie vecinicq, wi toate puterile Ki vor sluji wi -L vor asculta!

28

Aici s`au sfkrwit cuvintele. Pe mine, Daniel, m`au turburat nespus de mult gkndurile mele, wi mi s`a schimbat coloarea feyii; dar am pqstrat cuvintele acestea kn inima mea.

Daniel 8

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com