Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 40

Ezekiel

Return to Index

Chapter 41

1

M`a dus kn Templu. A mqsurat stklpii; aveau o lqyime de wase coyi deoparte, wi o lqyime de wase coyi de alta-aceasta este lqyimea stklpilor.

2

Lqyimea uwii era de zece coyi; iar canaturile uwii erau layi de cinci coyi deoparte, wi cinci coyi de cealaltq parte. A mqsurat wi lungimea Templului: patruzeci de coyi, wi lqyimea: douqzeci de coyi.

3

Apoi a intrat knlquntru. A mqsurat uwiorii uwii: doi coyi, uwa wase coyi, wi lqyimea uwii, wapte coyi.

4

Pe partea dinainte a Templului a mqsurat kn lungime douqzeci de coyi wi kn lqyime douqzeci de coyi; wi mi -a zis: ,,Acesta este Locul prea sfknt!``

5

A mqsurat zidul casei: gros de wase coyi, wi lqyimea odqilor lqturalnice de jur kmprejurul casei, patru coyi.

6

Odqile lqturalnice erau unele peste altele, kn numqr de treizeci, awezate kn trei caturi; ele dqdeau kn niwte kmbucqturi de zid fqcute anume pentru odqile acestea din jur kmprejurul casei, awa cq se sprijineau pe ele, wi nu pe zidul casei.

7

Odqile, cu ckt erau mai sus, cu atkt erau mai kncqpqtoare, wi te suiai la ele ocolind; cqci te suiai kmprejurul casei pe o scarq werpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lqrgime, kn partea de sus a casei, wi din catul de jos te suiai kn catul de sus prin cel dela mijloc.

8

De jur kmprejurul casei se vedea o pardosealq iewitq kn afarq. Odqile lqturalnice aveau niwte temelii, wi erau de o prqjinq kntreagq, adicq wase coyi la unghiu.

9

Zidul de afarq al odqilor lqturalnice avea o grosime de cinci coyi.

10

Locul gol dintre odqile lqturalnice ale casei wi odqile dimprejurul casei, avea o lqyime de douq zeci de coyi, de jur kmprejur.

11

Uwa odqilor lqturalnice dqdea kn locul gol: o uwq la miazq noapte, wi o uwq la miazq zi; wi lqrgimea locului gol era de cinci coyi de jur kmprejur.

12

Clqdirea din faya locului gol, din partea de apus, avea o lqyime de waptezeci de coyi, un zid de cinci coyi de gros de jur kmprejur, wi era lung de nouqzeci de coyi.

13

A mqsurat wi casa, care avea o lungime de o sutq de coyi. Locul gol, clqdirea wi zidurile sale, aveau de asemenea o lungime de o sutq de coyi.

14

Lqyimea feyei casei wi a locului gol, din spre rqsqrit, era de o sutq de coyi.

15

A mqsurat lungimea clqdirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, wi pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sutq de coyi.

16

Templul wi casa dinlquntru, tinda de afarq, pragurile, ferestrele kngrqdite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faya pragurilor, erau acoperite cu lemn de jurkmprejur. Dela pqmknt pknq la ferestrele acoperite,

17

pknq deasupra uwii, partea dinlquntrul casei, partea de afarq, tot zidul de jur kmprejurul casei din lquntru wi din afarq, totul era dupq mqsurq,

18

wi kmpodobit cu heruvimi wi finici. Kntre doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea douq feye,

19

o fayq de om kntoarsq spre un finic deoparte, wi o fayq de leu kntoarsq spre celalt finic, de cealaltq parte; awa era de jur kmprejurul casei.

20

Dela pqmknt pknq deasupra uwii, erau heruvimi wi finici, wi tot awa wi pe zidul Templului.

21

Uwiorii Templului era kn patru muchi. Wi kn faya Locului prea sfknt erau ceva care se vedea

22

ca un altar de lemn, knalt de trei coyi, lung de doi coyi wi lat de doi coyi. Colyurile, temelia, wi pereyii lui erau de lemn. Omul acela mi -a zis: ,,Aceasta este masa care este knaintea Domnului!

23

Templul wi Locul prea sfknt aveau douq uwi.

24

Fiecare uwq avea douq canaturi, cari se kntorceau amkndouq pe uwi, douq canaturi pentru o uwq wi douq pentru cealaltq.

25

Pe uwile Templului erau sqpayi heruvimi wi finici, ca wi pe ziduri. Kn faya pridvorului de afarq erau niwte grinzi de lemn kmbucate kntre ele.

26

Erau ferestre kngrqdite, wi deoparte wi de cealaltq erau finici, wi tot awa era wi pe laturile pridvorului, pe odqile lqturalnice wi pe grinzile de sus.

Ezekiel 42

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com