Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 39

Ezekiel

Return to Index

Chapter 40

1

Kn anul al douqzeci wi cincilea al robiei noastre, la knceputul anului, kn ziua a zecea a lunii, la patrusprezece ani dupq dqrkmarea cetqyii, tocmai kn ziua aceea, a venit mkna Domnului peste mine, wi m`a strqmutat kn yara lui Israel.

2

M`a dus acolo, kn niwte vedenii dumnezeiewti, wi m`a awezat pe un munte foarte knalt; spre miazqzi de acest munte era ceva ca o cetate ziditq.

3

M`am dus acolo; wi iatq cq acolo era un om, a cqrui knfqyiware era ca knfqyiwarea aramei; el avea kn mknq o sfoarq de mqsurat, de in, wi o prqjinq de mqsurat, wi stqtea la poartq,

4

Omul acela mi -a zis: ,,Fiul omului, privewte cu ochii tqi, ascultq cu urechile tale, wi ia aminte la toate lucrurile, pe cari yi le voi arqta; cqci ai fost adus aici ca sq yi le arqt. Fq cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea.``

5

Un zid knconjura Templul pe din afarq de jur kmprejur. Kn mkna omului aceluia era o prqjinq de mqsurat lungq de wase coyi, fiecare cot avknd o palmq mai mult deckt cotul obicinuit. A mqsurat lqyimea zidului, care era de o prqjinq, wi knqlyimea, care era tot de o prqjinq.

6

A mers la poarta de rqsqrit, wi i -a suit treptele. A mqsurat pragul poryii, care era lat de o prqjinq, wi celalt prag care era lat de o prqjinq.

7

Fiecare odaie de pazq era lungq de o prqjinq, wi largq tot de o prqjinq. Kntre fiecare douq odqi de pazq era un loc gol de cinci coyi. Pragul poryii, de lkngq tinda poryii din lquntru, era de o prqjinq.

8

A mqsurat wi tinda poryii dinlquntru; era de o prqjinq.

9

A mqsurat apoi tinda poryii; era de opt coyi, wi stklpii ei erau de doi coyi. Tinda poryii era spre partea dinlquntru.

10

Odqile de pazq ale poryii de rqsqrit erau kn numqr de trei de o parte wi trei de cealaltq; cktewi trele aveau aceeaw mqsurq, wi stklpii de fiecare parte aveau tot aceeaw mqsurq.

11

A mqsurat apoi lqrgimea deschizqturii poryii, care era de zece coyi, wi lungimea poryii, care era de treisprezece coyi.

12

Knaintea odqilor de pazq era un loc gol de un cot de o parte wi de cealaltq; fiecare odaie de pazq avea wase coyi de o parte, wi wase coyi de cealaltq.

13

A mqsurat poarta dela acoperiyul unei odqi de pazq, pknq la acoperiwul celeilalte; kntre cele douq deschizqturi cari erau fayq kn fayq era o lqyime de douqzeci wi cinci de coyi.

14

A mqsurat tinda poryii wi a gqsit douqzeci de coyi; tinda da kntr`o curte, de jur kmprejurul poryii.

15

Locul dintre poarta dela intrare wi tinda poryii dinlquntru era lung de cincizeci de coyi.

16

La odqile de pazq wi la stklpii lor dinlquntrul poryii de jur kmprejur erau niwte ferestre kngrqdite; ferestre erau wi knlquntru kn tinzile poryii de jur kmprejur; iar pe stklpi erau sqpate ramuri de finici.

17

M`a dus kn curtea de afarq, unde se aflau odqi wi un caldarkm de jur kmprejur; pe caldarkmul acesta erau treizeci de odqi.

18

Caldarkmul era lkngq poryi, wi era dealungul poryilor: acesta era caldarkmul de jos.

19

A mqsurat lqyimea dela poarta de jos pknq la partea de afarq a curyii dinlquntru, wi avea o sutq doi coyi, la rqsqrit wi la miazqnoapte.

20

A mqsurat lungimea wi lqyimea poryii de miazqnoapte a curyii de afarq.

21

Odqile ei de pazq, kn numqr de trei de o parte wi trei de alta, stklpii wi tinda ei, aveau aceeaw mqsurq ca poarta dintki, cincizeci de coyi kn lungime wi douqzeci wi cinci de coyi kn lqyime.

22

Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei, aveau aceeaw mqsurq ca poarta de rqsqrit; te suiai la ea pe wapte trepte, iar tinda ei era kn partea dinlquntru.

23

La curtea dinlquntru era o poartq, kn faya poryii de miazqnoapte wi kn faya poryii de rqsqrit; a mqsurat o sutq de coyi dela o poartq pknq la cealaltq.

24

M`a dus kn partea de miazqzi, unde se afla poarta dela miazqzi. I -a mqsurat stklpii wi tinda, cari aveau aceeaw mqsurq.

25

Poarta aceasta wi tinda ei aveau ferestre de jur kmprejur, ca wi celelalte ferestre, wi poarta era lungq de cincizeci de coyi wi latq de douqzeci wi cinci de coyi.

26

La ea te suiai pe o scarq de wapte trepte, iar tinda ei era kn partea din lquntru; pe stklpi era ckte un finic de fiecare parte.

27

Curtea dinlquntru avea o poartq knspre miazqzi; a mqsurat dela o poartq pknq la cealaltq spre miazqzi o sutq de coyi.

28

M`a dus kn curtea din lquntru, pe poarta de miazqzi. A mqsurat poarta de miazqzi, wi a gqsit cq avea aceeaw mqsurq.

29

Odqile ei de pazq, stklpii wi tinda ei, aveau aceeaw mqsurq. Poarta aceasta wi tinda ei aveau ferestre de jur kmprejur, wi poarta era lungq de cincizeci de coyi wi latq de douqzeci wi cinci de coyi.

30

(De jur kmprejur erau tinzi lungi de douq zeci wi cinci de coyi wi late de cinci coyi.)

31

Tinda poryii dqdea kn curtea de afarq; pe stklpii ei erau finici, wi opt trepte pentru suit la poartq.

32

M`am dus apoi kn curtea dinlquntru, pe intrarea de rqsqrit. A mqsurat poarta, wi a gqsit cq avea aceeaw mqsurq.

33

Odqile ei de pazq, stklpii ei wi tinda ei, aveau aceeaw mqsurq. Poarta aceasta wi tinda ei aveau wi ele ferestre de jur kmprejur, lungi de cinci zeci de coyi wi late de douq zeci wi cinci.

34

Tinda ei dqdea kn curtea de afarq; de fiecare parte erau finici pe stklpi, wi opt trepte pentru suit la poartq.

35

M`a dus la poarta de miazq-noapte. A mqsurat -o, wi a gqsit aceeaw mqsurq.

36

Wi ea avea odqi de pazq, stklpi, tindq wi ferestre de jur kmprejur; era lungq de cinci zeci de coyi wi latq de douq zeci wi cinci de coyi.

37

Tinda ei dqdea kn curtea de afarq; de fiecare parte erau cinci finici pe stklpii ei, wi opt trepte pentru suit la poartq.

38

Era o odaie, care se deschidea spre tinda poryii; acolo trebuiau spqlate arderile de tot.

39

Kn tinda poryii erau de fiecare parte douq mese, pe cari trebuia junghiatq arderea de tot, jertfa de ispqwire wi jertfa pentru vinq.

40

Kn una din pqryile de afarq, cum te sui la intrarea poryii de miazq-noapte, erau douq mese; wi kn cealaltq parte, spre tinda poryii, erau iarqw douq mese.

41

Kn cele douq pqryi ale poryii, se aflau astfel patru mese de o parte wi patru mese de cealaltq, de toate opt mese, pe cari trebuiau knjunghiate jertfele.

42

Kn faya meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile de tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot wi jumqtate, late de un cot wi jumqtate, wi knalte de un cot; pe mesele acestea, trebuiau puse uneltele cu cari se jungheau vitele pentru arderi de tot wi pentru celelalte jertfe.

43

Pe din lquntru casa avea de jur kmprejur pervazuri de un lat de mknq, cari slujeau ca mese pentru carnea jertfelor.

44

Afarq din poarta dinlquntru erau douq odqi pentru ckntqreyi kn curtea dinlquntru: una era alqturi de poarta de miazq noapte wi avea faya spre miazqzi, celaltq era alqturi de poarta de miazqzi wi avea faya spre miazqnoapte.

45

El mi -a zis: ,,Odaia aceasta, dinspre miazqzi, este pentru preoyii cari kngrijesc de slujba Templului.

46

Iar odaia dinspre miazqnoapte este pentru preoyii cari kngrijesc de slujba altarului. Fiii lui Yadoc sknt aceia cari, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca sq -I slujeascq.

47

A mqsurat curtea, care era kn patru colyuri, lungq de o sutq de coyi. Altarul era knaintea casei.

48

M`a dus kn tinda casei. A mqsurat stklpii tinzii, wi a gqsit cinci coyi de o parte, wi cinci coyi de cealaltq. Lqyimea poryii era de patrusprezece coyi, iar peretele de pe laturile poryii era de trei coyi deoparte wi de trei coyi de cealaltq.

49

Tinda avea o lungime de douqzeci de coyi wi o lqyime de doisprezece coyi; te suiai la ea pe zece trepte. Lkngq stklpi mai erau wi alyi stklpi, unul de o parte wi altul de alta.

Ezekiel 41

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com