Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 36

Ezekiel

Return to Index

Chapter 37

1

Mkna Domnului a venit peste mine, wi m`a luat kn Duhul Domnului, wi m`a pus kn mijlocul unei vqi pline de oase.

2

M`a fqcut sq trec pe lkngq ele, de jur kmprejur, wi iatq cq erau foarte multe pe faya vqiei, wi erau uscate de tot.

3

El mi -a zis: ,,Fiul omului, vor putea oare oasele acestea sq knvieze?`` Eu am rqspuns: ,,Doamne, Dumnezeule, tu wtii lucrul acesta!``

4

El mi -a zis: ,,Proorocewte despre oasele acestea, wi spune-le: ,Oase uscate, ascultayi cuvkntul Domnului!

5

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu cqtre oasele acestea: ,Iatq cq voi face sq intre kn voi un duh, wi veyi knvia!

6

Vq voi da vine, voi face sq creascq pe voi carne, vq voi acoperi cu piele, voi pune duh kn voi, wi veyi knvia. Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.``

7

Am proorocit cum mi se poruncise. Wi pe cknd prooroceam, s`a fqcut un vuiet, wi iatq cq s -a fqcut o miwcare, wi oasele s`au apropiat unele de altele!

8

M-am uitat, wi iatq cq le-au venit vine, carnea a crescut, wi le -a acoperit pielea pe deasupra; dar nu era kncq duh kn ele.

9

El mi -a zis: ,,Proorocewte, wi vorbewte duhului! Proorocewte, fiul omului, wi zi duhului: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Duhule, vino din cele patru vknturi, suflq peste moryii acewtia, ca sq knvieze!`

10

Am proorocit, cum mi se poruncise. Wi a intrat duhul kn ei, wi au knviat, wi au stqtut pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la numqr.

11

El mi -a zis: ,,Fiul omului, oasele acestea sknt toatq casa lui Israel. Iatq cq ei zic: ,Ni s`au uscat oasele, ni s`a dus nqdejdea; skntem pierduyi!``

12

Deaceea, proorocewte, wi spune-le: ,,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Iatq, vq voi deschide mormintele, vq voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu, wi vq voi aduce iarqw kn yara lui Israel.

13

Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul, cknd vq voi deschide mormintele, wi vq voi scoate din mormintele voastre, poporul Meu!

14

Voi pune Duhul Meu kn voi, wi veyi trqi; vq voi aweza iarqw kn yara voastrq, wi veyi wti cq Eu, Domnul, am vorbit wi am fqcut, zice Domnul.``

15

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

16

,,Fiul omului, ia o bucatq de lemn, wi scrie pe ea: ,Pentru Iuda wi pentru copiii lui Israel, cari sknt tovarqwii lui.` Ia apoi o altq bucatq de lemn, wi scrie pe ea: ,,Pentru Iosif, lemnul lui Efraim, wi pentru toatq casa lui Israel, care este tovarqwa lui.``

17

Dupq aceea, kmpreunq-le una cu alta, kntr`o singurq bucatq, awa knckt sq fie una kn mkna ta.

18

Wi cknd kyi vor zice copiii poporului tqu: ,,Nu vrei sq ne lqmurewti ce knseamnq lucrul acesta?``

19

sq le rqspunzi: ,,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq cq voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este kn mkna lui Efraim, wi al seminyiilor lui Israel cari -i sknt tovarqwe, le voi uni cu toiagul lui Iuda, wi voi face un singur lemn, awa cq vor fi una kn mkna Mea.``

20

Toiegele de lemn, pe cari vei scrie, sq le yii astfel kn mkna ta, supt ochii lor.

21

Wi sq le spui: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Iatq, voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la cari s`au dus, ki voi strknge din toate pqryile, wi -i voi aduce knapoi kn yara lor.

22

Voi face din ei un singur neam kn yarq, pe munyii lui Israel; toyi vor avea un singur kmpqrat, wi nu vor mai fi douq neamuri, nici nu vor mai fi kmpqryiyi kn douq kmpqrqyii.

23

Nici nu se vor mai spurca, prin idolii lor, cu urkciunile lor, wi cu toate fqrqdelegile lor. Ki voi scoate din toate abaterile cu cari au pqcqtuit, wi -i voi curqyi; ei vor fi poporul Meu, wi Eu voi fi Dumnezeul lor.

24

Robul Meu David va fi kmpqrat peste ei, wi toyi vor avea un singur pqstor. Vor urma poruncile Mele, vor pqzi legile mele wi le vor kmplini.

25

Vor locui iarqw kn yara, pe care am dat -o robului Meu Iacov, wi pe care au locuit -o wi pqrinyii vowtri. Da, vor locui kn ea, ei, copiii lor, wi copiii copiilor lor, pe vecie, wi Robul Meu David va fi voivodul lor kn veci.

26

Voi kncheia cu ei un legqmknt de pace, care va fi un legqmknt vecinic cu ei; ki voi sqdi wi -i voi knmulyi, wi voi pune locawul Meu cel sfknt kn mijlocul lor pentru totdeauna.

27

Locuinya Mea va fi kntre ei; Eu voi fi Dumnezeul lor, wi ei vor fi poporul Meu.

28

Wi neamurile vor wti cq Eu sknt Domnul, care sfinyewte pe Israel, cknd Locawul Meu cel sfknt va fi pentru totdeauna kn mijlocul lor.``

Ezekiel 38

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com