Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 34

Ezekiel

Return to Index

Chapter 35

1

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, kntoarce-te cu faya spre muntele Seir, proorocewte kmpotriva lui,

3

wi zi: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq, am necaz pe tine, muntele Seirului! Kmi kntind mkna kmpotriva ta, wi te prefac kntr`o pustietate wi kntr`un pustiu!

4

Kyi voi preface cetqyile kn dqrkmqturi, vei ajunge o pustietate, ca sq wtii cq Eu sknt Domnul!

5

Pentrucq aveai o urq vecinicq, wi ai doborkt cu sabia pe copiii lui Israel, kn ziua necazului lor, kn vremea cknd nelegiuirea era la culme,

6

de aceea, pe viaya Mea, zice Domnul Dumnezeu, cq te voi face sknge, wi te va urmqri skngele; fiindcq n`ai urkt skngele, de aceea skngele te va urmqri.

7

Voi preface muntele Seir kntr`o pustietate wi kntr`un pustiu, wi voi nimici cu desqvkrwire din el wi pe ceice se duc wi pe ceice se kntorc.

8

Ki voi umplea munyii cu moryi; wi cei uciwi de sabie vor cqdea pe dealurile tale, kn vqile tale wi kn toate puhoaiele tale.

9

Te voi preface kn niwte pustietqyi vecinice, cetqyile nu-yi vor mai fi locuite, wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.

10

Pentrucq ai zis: ,Aceste douq neamuri, wi aceste douq yqri vor fi ale mele, wi le vom lua kn stqpknire!` mqcar cq Domnul era acolo,

11

de aceea pe viaya Mea, zice Domnul Dumnezeu, cq Mq voi purta cu tine dupq mknia wi urgia, pe cari le-ai arqtat wi tu, kn ura ta, kmpotriva lor; wi Mq voi face cunoscut kn mijlocul lor, cknd te voi judeca.

12

Vei wti knsq cq Eu, Domnul, am auzit toate batjocurile, pe cari le-ai rostit kmpotriva munyilor lui Israel, cknd ai zis: ,Sknt pustiiyi, wi ne sknt dayi ca pradq!`

13

V`ayi fqlit astfel kmpotriva Mea prin vorbirile voastre, wi v`ayi knmulyit cuvintele kmpotriva Mea: am auzit!``

14

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Cknd toatq yara se va bucura, pe tine te voi preface kntr`o pustietate!

15

Din pricina bucuriei pe care ai simyit -o cq mowtenirea casei lui Israel era pustiitq, kyi voi face wi yie la fel. Vei ajunge o pustietate, munte al Seirului, tu wi tot Edomul, wi se va wti cq Eu sknt Domnul.

Ezekiel 36

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com