Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 33

Ezekiel

Return to Index

Chapter 34

1

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, proorocewte kmpotriva pqstorilor sufletewti ai lui Israel! Proorocewte, wi spune-le lor, pqstorilor: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Vai de pqstorii lui Israel, cari se pasc pe ei knwiwi! Nu trebuie pqstorii sq pascq turma?

3

Voi mkncayi grqsimea, vq kmbrqcayi cu lkna, tqiayi ce e gras, dar nu pawteyi oile.

4

Nu kntqriyi pe cele slabe, nu vindecayi pe cea bolnavq, nu legayi pe cea rqnitq; n`aduceyi knapoi pe cea rqtqcitq, nu cqutayi pe cea pierdutq, ci le stqpkniyi cu asuprire wi cu asprime!

5

Astfel ele s`au risipit, pentrucq n`aveau pqstor; au ajuns prada tuturor fiarelor ckmpului, wi s`au risipit.

6

Turma Mea rqtqcewte pe toyi munyii wi pe toate dealurile knalte; oile Mele sknt risipite pe toatq faya yqrii, wi nimeni nu kngrijewte de ele, nici nu le cautq!``

7

De aceea, pqstorilor, ascultayi Cuvkntul Domnului!

8

,,Pe viaya Mea, zice Domnul Dumnezeu, pentrucq oile Mele au ajuns de jaf wi sknt prada tuturor fiarelor ckmpului, din lipsq de pqstor, pentrucq pqstorii Mei n`au nicio grijq de oile Mele, ci se pqwteau numai pe ei knwiwi, wi nu pqwteau oile Mele``, -

9

de aceea, pqstorilor, ascultayi Cuvkntul Domnului!

10

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Iatq, am necaz pe pqstori! Kmi voi lua knapoi oile din mknile lor, nu -i voi mai lqsa sq-Mi pascq oile, wi nu se vor mai pawte nici pe ei knwiwi; cqci Kmi voi izbqvi oile din gura lor, wi nu le vor mai sluji ca hranq!``

11

Cqci awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Iatq, mq voi kngriji Eu knsumi de oile Mele, wi le voi cerceta!

12

Cum kwi cerceteazq un pqstor turma cknd este kn mijlocul oilor sale kmprqwtiate, awa Kmi voi cerceta Eu oile, wi le voi strknge din toate locurile pe unde au fost risipite kn ziua plinq de nori wi negurq.

13

Le voi scoate dintre popoare, le voi strknge din felurite yqri, wi le voi aduce knapoi kn yara lor; le voi pawte pe munyii lui Israel, dealungul rkurilor, wi kn toate locurile locuite ale yqrii.

14

Le voi pawte pe o pqwune bunq, wi stkna lor va fi pe munyii cei knalyi ai lui Israel; acolo se vor odihni kntr`un staul plqcut, wi vor avea pqwuni grase pe munyii lui Israel.

15

Eu knsumi Kmi voi pawte oile, Eu le voi duce la odihnq, zice Domnul Dumnezeu.``

16

,,Voi cquta pe cea perdutq, voi aduce knapoi pe cea rqtqcitq, voi lega pe cea rqnitq, wi voi kntqri pe cea slabq. Dar voi pqzi pe cele grase wi pline de vlagq: vreau sq le pasc cum se cade.``

17

,,Wi voi, oile Mele, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq, voi judeca kntre oaie wi oaie, kntre berbeci wi yapi.

18

Este prea puyin pentru voi cq pawteyi kn pqwunea cea bunq, de mai cqlcayi kn picioare wi cealaltq parte a pqwunei voastre? Cq beyi o apq limpede, de mai turburayi wi pe cealaltq cu picioarele?

19

Wi oile Mele trebuie apoi sq pascq ce ayi cqlcat voi cu picioarele voastre, wi sq bea ce ayi turburat voi cu picioarele voastre!`

20

Deaceea, awa le vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Iatq cq voi judeca kntre oaia grasq wi oaia slabq.

21

Pentrucq ayi izbit cu coasta wi cu umqrul, wi ayi kmpuns cu coarnele voastre toate oile slabe, pknq le-ayi izgonit,

22

voi veni kn ajutorul oilor Mele, ca sq nu mai fie jaf, wi voi judeca kntre oaie wi oaie.

23

Voi pune peste ele un singur pqstor, care le va pawte, wi anume pe Robul Meu David; El le va pawte, El va fi pqstorul lor.

24

Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul lor, wi Robul Meu David va fi voivod kn mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit!

25

Voi kncheia cu ele un legqmknt de pace, wi voi kndepqrta din yarq toate fiarele sqlbatice; ele vor locui kn liniwte kn pustie, wi vor putea dormi kn mijlocul pqdurilor.

26

Le voi face, pe ele wi kmprejurimile dealului Meu, o pricinq de binecuvkntare; le voi trimete ploaie la vreme, wi aceasta va fi o ploaie binecuvkntatq!

27

Pomul de pe ckmp kwi va da roada, wi pqmkntul kwi va da rodurile. Ele vor fi liniwtite kn yara lor wi vor wti cq Eu sknt Domnul, cknd voi rupe legqturile jugului lor, wi cknd le voi izbqvi din mkna celorce le asupresc.

28

Nu vor mai fi de jaf kntre neamuri, nu le vor mknca fiarele din yarq, ci vor locui kn liniwte, wi nu le va mai turbura nimeni.

29

Le voi pune un rqsad cqruia i se va duce faima; nu vor mai fi mistuite de foame kn yarq, wi nu vor mai purta ocara neamurilor.

30

Wi vor wti astfel cq Eu, Domnul, Dumnezeul lor, sknt cu ele, wi cq ele sknt poporul Meu, ele, casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu.``

31

,,Voi sknteyi oile Mele, oile pqwunei Mele, wi Eu sknt Dumnezeul vostru, zice Domnul Dumnezeu.``

Ezekiel 35

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com