Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 31

Ezekiel

Return to Index

Chapter 32

1

Kn anul al doisprezecelea, kn ziua kntki a lunii a douqsprezecea, Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, fq un ckntec de jale asupra lui Faraon, kmpqratul Egiptului, wi spune -i: ,Semqnai cu un pui de leu kntre neamuri, erai ca un crocodil kn mqri, te aruncai kn rkurile tale, turburai apele cu picioarele tale, wi le kntqrktai valurile.``

3

Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Kmi voi kntinde mreaja peste tine, kn mijlocul unei mari mulyimi de popoare, wi te vor trage kn layul Meu.

4

Te voi arunca pe uscat, wi te voi kntinde pe ckmpie, ca toate pqsqrile cerului sq wadq pe tine; wi voi sqtura fiarele kntregului pqmknt cu tine.

5

Kyi voi asvkrli carnea pe munyi, wi voi umplea vqile cu sfqrkmqturile tale.

6

Yara kn care knoyi, o voi uda cu skngele tqu, pknq la munyi, wi se vor umplea puvoaiele de tine.

7

Cknd te voi stinge, voi acoperi cerurile, wi le voi kntuneca stelele; voi acoperi soarele cu nori, wi luna nu-wi va mai da lumina ei.

8

Din pricina ta, voi kntuneca pe toyi luminqtorii cerurilor, wi voi rqspkndi kntunerecul peste yara ta, zice Domnul, Dumnezeu.``

9

,,Voi mkhni wi inima multor popoare, cknd voi vesti pieirea ta printre neamuri, kn yqrile, pe cari nu le cunowteai.

10

Voi face sq se kngrozeazq multe popoare de tine, wi kmpqrayilor lor li se va face pqrul mqciucq din pricina ta, cknd Kmi voi knvkrti sabia knaintea lor; vor tremura kn orice clipq fiecare pentru viaya lui, kn ziua cqderii tale.``

11

Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Sabia kmpqratului Babilonului va veni peste tine.

12

Mulyimea ta o voi face sq cadq lovitq de sabia unor viteji, cei mai cumpliyi dintre popoare. Ei vor nimici mkndria Egiptului, wi toatq mulyimea lui va fi prqpqditq.

13

Voi pierde wi toate vitele lui de lkngq apele cele mari; nici picior de om nu le va mai turbura, nici copitq de vite nu le va mai turbura.

14

Atunci ki voi potoli apele, wi voi face sq -i curgq rkurile lin ca untdelemnul, zice Domnul, Dumnezeul.``

15

,,Cknd voi preface yara Egiptului kntr`o pustietate, wi yara va fi jqfuitq de tot ce are, cknd voi lovi pe toyi ceice o locuiesc, vor wti cq Eu sknt Domnul.

16

Acesta este ckntecul de jale, pe care kl vor cknta. Fiicele neamurilor kl vor cknta: da, asupra Egiptului wi asupra kntregei lui mulyimi kl vor cknta, zice Domnul, Dumnezeu.``

17

Kn anul al doisprezecelea, kn ziua a cincisprezecea a lunii, Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

18

,,Fiul omului, bocewte-te pentru mulyimea Egiptului, wi aruncq -o, pe ea wi pe fiicele neamurilor puternice kn adkncimile pqmkntului, la cei pogorkyi kn groapq!

19

Pe cine kntreci tu kn frumuseyq? Pogoarq-te, wi culcq-te lkngq cei netqiayi kmprejur!

20

Vor cqdea astfel kn mijlocul celor uciwi de sabie. Sabia vq este datq: doborkyi kn mormknt Egiptul, wi toatq mulyimea lui!

21

Atunci vitejii cei puternici vor vorbi kn locuinya moryilor despre el wi cei ce -l sprijineau, wi vor zice: ,S`au pogorkt, s`au culcat cei netqiayi kmprejur, uciwi de sabie!`

22

Acolo este Asirianul, cu toatq mulyimea lui, wi mormintele lor stau kmprejurul lui, -toyi au murit, wi au cqzut uciwi de sabie.

23

Mormintele lor sknt kn adkncimile gropii, wi mulyimea lui este kmprejurul mormkntului lui; toyi au murit wi au cqzut uciwi de sabie, ei, cari rqspkndeau groaza kn yara celor vii.

24

Acolo este wi Elamul, cu toatq mulyimea lui, kmprejurul mormkntului lui; toyi au murit wi au cqzut uciwi de sabie, s`au pogorkt netqiayi kmprejur kn adkncimile pqmkntului, ei, cari rqspkndeau groaza kn yara celor vii, wi kwi poartq acum ocara cu cei ce se pogoarq kn groapq.

25

L-au culcat la un loc cu moryii, kmpreunq cu toatq mulyimea lui, wi mormintele lor sknt kmprejurul lui; toyi acewti netqiayi kmprejur au murit uciwi de sabie, cqci rqspkndeau groaza kn yara celor vii, wi kwi poartq acum ocara cu cei ce se pogoarq kn groapq; i-au culcat acum la un loc cu cei moryi.

26

Acolo sknt wi Mewec, Tubal, wi toatq mulyimea lor, wi mormintele lor sknt kmprejurul lor; toyi acewti netqiayi kmprejur au murit uciwi de sabie, cqci rqspkndeau groaza kn yara celor vii.

27

Ei sknt culcayi kmpreunq cu vitejii, cqzuyi din vechime dintre cei netqiayi kmprejur; sknt pogorkyi kn locuinya moryilor kmpreunq cu armele lor de rqzboi, cu sqbiile puse supt capetele lor, wi nelegiuirile lor lipite pe osemintele lor, cqci vitejia lor era o groazq kn yara celor vii.

28

Wi tu vei fi zdrobit kn mijlocul celor netqiayi kmprejur, wi te vei culca kmpreunq cu cei uciwi de sabie!

29

Acolo este wi Edomul, cu kmpqrayii lui wi toyi voivozii lui, cari, cu toatq vitejia lor, au fost awezayi la un loc cu cei uciwi de sabie: stau culcayi kmpreunq cu cei netqiayi kmprejur, cu cei pogorkyi kn groapq.

30

Tot acolo sknt voivozii dela miazq-noapte, wi toyi Sidonienii, cari s`au pogorkt la cei moryi, acoperiyi de ruwine, cu toatq groaza pe care o aruncq vitejia lor; acewti netqiayi kmprejur stau culcayi cu cei uciwi de sabie, wi-wi poartq ocara lkngq cei pogorkyi kn groapq.

31

Faraon ki va vedea, wi se va mkngkia pentru toatq mulyimea lui, pentru ai lui cari au murit uciwi de sabie wi pentru toatq oastea lui, zice Domnul Dumnezeu.``

32

,,Cqci l-am lqsat sq rqspkndeascq groaza kn yara celor vii. De aceea Faraon wi toatq mulyimea lui se vor culca kmpreunq cu cei netqiayi kmprejur, cu ceice au murit uciwi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.``

Ezekiel 33

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com