Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 29

Ezekiel

Return to Index

Chapter 30

1

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit, astfel:

2

,Fiul omului, proorocewte, wi spune: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,,Vqitayi-vq!... Nenorocitq zi!

3

Cqci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi kntunecoasq: aceasta va fi vremea neamurilor.

4

Sabia va pqtrunde kn Egipt, wi kn Etiopia va fi groazq, cknd vor cqdea moryii kn Egipt, cknd i se vor ridica bogqyiile, wi i se vor rqsturna temeliile.

5

Etiopia, Put, Lud, toatq Arabia, Cub, wi fiii yqrii unite cu ele, vor cqdea kmpreunq cu ei loviyi de sabie.`

6

Awa vorbewte Domnul: ,Sprijinitorii Egiptului vor cqdea, wi mkndria tqriei lui se va prqbuwi! Din Migdol pknq la Siene vor cqdea loviyi de sabie, zice Domnul Dumnezeu.`

7

,Vor fi pustiiyi kntre alte yqri pustiite, wi cetqyile lui vor fi nimicite kn mijlocul altor cetqyi nimicite.

8

Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, cknd voi pune foc kn Egipt, wi cknd toyi sprijinitorii lui vor fi zdrobiyi.

9

Kn ziua aceea niwte soli se vor duce din partea mea cu corqbiile sq turbure Etiopia kn liniwtea ei; wi -i va apuca spaimq mare kn ziua Egiptului; cqci iatq cq lucrurile acestea se kntkmplq!`

10

Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Voi pierde mulyimea Egiptului, prin mkna lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului.

11

El wi poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimewi sq nimiceascq yara. Vor scoate sabia kmpotriva Egiptului, wi vor umplea yara de moryi.

12

Canalurile le voi seca, voi da yara kn mknile celor rqi; voi pustii yara cu tot ce cuprinde ea, prin mkna strqinilor. Eu, Domnul, am vorbit!` -

13

Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Voi nimici idolii, wi voi stkrpi din Nof chipurile dewerte. Nu va mai fi niciun voivod din yara Egiptului, wi voi rqspkndi groaza kn yara Egiptului.

14

Voi pustii Patrosul, voi pune foc Yoanului, wi-Mi voi aduce la kndeplinire judecqyile asupra Noului.

15

Kmi voi vqrsa urgia asupra Sinului, cetqyuia Egiptului, wi voi nimici cu desqvkrwire mulyimea din No.

16

Voi pune foc Egiptului; Sinul va fi cuprins de spaimq. No va fi deschis prin spqrturq, wi Noful cucerit ziua nameaza mare de vrqjmawi.

17

Tinerii din On wi din Pi-Beset vor cqdea uciwi de sabie, wi cetqyile acestea se vor duce kn robie.

18

La Tahpanes se va kntuneca ziua, cknd voi sfqrkma jugul Egiptului, wi cknd se va sfkrwi mkndria tqriei lui; un nor va acoperi Tahpanesul, wi cetqyile lui vor merge kn robie.

19

Kmi voi aduce astfel la kndeplinire judecqyile asupra Egiptului, wi vor wti cq Eu sknt Domnul.`

20

Kn anul al unsprezecelea, kn ziua a waptea a lunii kntki, Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

21

,Fiul omului, am frknt brayul lui Faraon, kmpqratul Egiptului; wi iatq cq nu -i vor lega rana ca sq se vindece, nu -l vor obloji cu legqturi, nu -l vor lega ca sq se kntremeze, wi sq poatq mkntui sabia.`

22

De aceea awa vorbewte Domnul Dumnezeu: Iatq, am necaz pe Faraon, kmpqratul Egiptului, wi -i voi rupe brayele, pe cel tare wi pe cel frknt, ca sq -i cadq sabia din mknq.

23

Iar pe Egipteni ki voi kmprqwtia printre neamuri, wi -i voi risipi kn felurite yqri.

24

Kn schimb, voi kntqri brayele kmpqratului Babilonului, wi -i voi pune o sabie kn mknq; iar brayele lui Faraon le voi frknge, ca sq geamq knaintea lui cum gem cei rqniyi de moarte.

25

Dar voi kntqri brayele kmpqratului Babilonului, iar brayele lui Faraon vor cqdea. Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, cknd voi pune sabia Mea kn mkna kmpqratului Babilonului, wi cknd o va kntoarce kmpotriva yqrii Egiptului.

26

Voi kmprqwtia pe Egipteni printre neamuri, ki voi risipi kn felurite yqri, wi vor wti cq Eu sknt Domnul.``

Ezekiel 31

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com