Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 28

Ezekiel

Return to Index

Chapter 29

1

Kn anul al zecelea, kn ziua a douqsprezecea a lunii a zecea, Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, kntoarce-te cu faya spre Faraon, kmpqratul Egiptului, wi proorocewte kmpotriva lui wi kmpotriva kntregului Egipt!

3

Vorbewte, wi spune: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Iatq cq am necaz pe tine, Faraoane, kmpqratul Egiptului, crocodil mare, care te culci kn mijlocul rkurilor tale, wi zici: ,Rkul meu Nilul este al meu, eu l-am fqcut!`

4

Kyi voi pune knsq un ckrlig kn fqlci, voi lipi pewtii rkurilor tale de solzii tqi, wi te voi scoate din mijlocul rkurilor tale, cu toyi pewtii cari se aflq kn ele, wi cari se vor lipi de solzii tqi.

5

Te voi arunca kn pustie, pe tine wi pe toyi pewtii din rkurile tale. Vei cqdea pe faya ogoarelor, nu vei fi ridicat, nici kngropat; ci te voi da de mkncare fiarelor pqmkntului wi pqsqrilor cerului.

6

Wi toyi locuitorii Egiptului vor wti cq Eu sknt Domnul, pentrucq au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel.

7

Cknd au pus mkna pe tine, te-ai rupt, wi le-ai strqpuns tot umqrul; cknd s`au proptit de tine, te-ai sfqrkmat, wi le-ai scrintit woldurile.`

8

De aceea awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq, voi aduce sabia kmpotriva ta, wi voi nimici cu desqvkrwire din mijlocul tqu oamenii wi vitele.

9

Yara Egiptului va ajunge o pustietate wi un pustiu, wi vor wti cq Eu sknt Domnul, pentru cq a zis: ,Nilul este al meu, eu l-am fqcut!`

10

De aceea iatq cq am necaz pe tine wi pe rkurile tale, wi voi preface yara Egiptului kntr`un pustiu wi kntr`o pustietate,

11

Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vitq nu va trece prin ea, wi va rqmknea patru zeci de ani fqrq sq fie locuitq.

12

Voi preface yara Egiptului kntr -o pustietate kn mijlocul altor yqri pustiite, wi cetqyile ei vor fi pustii kntre alte cetqyi pustii, timp de patruzeci de ani. Iar pe Egipteni ki voi risipi printre neamuri, wi -i voi kmprqwtia kn felurite yqri.

13

Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Dupq patru zeci de ani, voi strknge pe Egipteni din mijlocul popoarelor kntre cari ki voi risipi.

14

Voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai Egiptului, ki voi aduce knapoi kn yara Patros, kn yara lor de bawtinq, wi vor alcqtui acolo o kmpqrqyie slabq.

15

Da, va fi cea mai neknsemnatq dintre kmpqrqyii, wi nu se va mai knqlya peste neamuri; ki voi kmpuyina, ca sq nu stqpkneascq peste neamuri.

16

Kmpqrqyia aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricinq de kncredere; ci ki va aduce aminte de nelegiuirea ei, cknd se kntorcea spre ei. Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, Dumnezeu.`

17

Kn al douqzeci wi waptelea an, kn ziua kntki a lunii kntki, Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

18

,Fiul omului, Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi -a pus oastea sq facq o slujbq grea kmpotriva Tirului. Toate capetele au ajuns plewuve, toyi umerii sknt jupuiyi, wi n`a luat dela Tir nicio platq, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a fqcut -o kmpotriva lui.

19

De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Iatq cq dau lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, yara Egiptului; el ki va ridica bogqyiile, o va prqda, wi o va jqfui; aceasta va fi plata oastei lui!

20

Ca platq pentru slujba fqcutq kmpotriva Tirului, ki dau yara Egiptului; cqci pentru Mine s`au ostenit, zice Domnul Dumnezeu.

21

,Kn ziua aceea, voi da tqrie casei lui Israel, wi-yi voi deschide gura veselq kn mijlocul lor; wi vor wti cq Eu sknt Domnul.`

Ezekiel 30

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com