Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 24

Ezekiel

Return to Index

Chapter 25

1

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Fiul omului, kntoarce-yi faya spre copiii lui Amon, wi proorocewte kmpotriva lor!

3

Spune copiilor lui Amon: ,,Ascultayi Cuvkntul Domnului, Dumnezeu! Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Pentrucq ai zis: ,,Ha! Ha!`` sfkntului Meu Locaw, cknd era pkngqrit, yqrii lui Israel, cknd era pustiitq, wi casei lui Iuda, cknd se ducea kn robie,

4

de aceea, iatq, te dau kn stqpknirea fiilor Rqsqritului; ei kwi vor aweza staulele kn mijlocul tqu wi kwi vor face locuinyele kn tine; kyi vor mknca roadele, wi kyi vor bea laptele.

5

Voi face din Raba un ocol de cqmile, wi din yara copiilor lui Amon o stknq de oi, ca sq wtiyi cq Eu sknt Domnul!

6

Cqci awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Pentrucq ai bqtut din mkni, wi ai dat din picior, pentrucq te-ai bucurat kn chip batjocuritor wi din adkncul sufletului de yara lui Israel,

7

de aceea, iatq cq Kmi kntind mkna peste tine, wi te dau pradq neamurilor; te wterg din mijlocul popoarelor, te scot din numqrul yqrilor, wi te nimicesc. Wi vei wti cq Eu sknt Domnul!``

8

,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Pentrucq Moabul wi Seirul au zis: ,Iatq, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile!`

9

De aceea, deschid yinutul Moabului din spre cetqyi, dinspre cetqyile lui dela hotare, cari sknt podoaba yqrii wi anume: Bet-Iewimotul, Baal-Meonul wi Chiriataim,

10

kl deschid wi -l dau kn stqpknire fiilor Rqsqritului kmpreunq cu yara Amoniyilor, ca sq nu mai fie pomeniyi printre neamuri copiii lui Amon.

11

Kmi voi kmplini judecqyile kmpotriva Moabului! Wi vor wti cq Eu sknt Domnul.``

12

Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Pentrucq Edomul s`a dedat la rqzbunare fayq de casa lui Iuda, pentrucq s`a fqcut vinovat wi s`a rqzbunat pe ea,

13

de aceea, awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Kmi kntind mkna kmpotriva Edomului, ki voi nimici cu desqvkrwire oamenii wi vitele, kl voi preface kntr`un pustiu, dela Teman pknq la Dedan; vor cqdea loviyi de sabie.

14

Kmi voi rqzbuna pe Edom prin poporul Meu Israel. El va face Edomului dupq mknia wi urgia Mea; ca sq vadq rqzbunarea Mea, zice Domnul, Dumnezeu.``

15

,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Pentrucq Filistenii s`au dedat la rqzbunare, pentrucq s`au rqzbunat kn chip batjocoritor wi din adkncul sufletului, voind sq nimiceascq totul, kn ura lor strqveche,

16

awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,,Iatq cq Kmi kntind mkna kmpotriva Filistenilor, nimicesc cu desqvkrwire pe Cheretiyi, wi prqpqdesc tot ce a mai rqmas pe coasta mqrii,

17

Mq voi nqpusti cu mare rqzbunare asupra lor, pedepsindu -i cu urgie. Wi vor wti cq Eu sknt Domnul, cknd Kmi voi rqzbuna pe ei.``

Ezekiel 26

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com