Rumanian Bible Cornilescu Version

Ezekiel 10

Ezekiel

Return to Index

Chapter 11

1

Duhul m`a rqpit, wi m`a dus la poarta de rqsqrit a Casei Domnului, care cautq spre rqsqrit. Wi iatq cq la intrarea poryii, erau douqzeci wi cinci de oameni; wi kn mijlocul lor am vqzut pe Iaazania, fiul lui Azur, wi pe Pelatia, fiul lui Benaia, cqpeteniile poporului.

2

Wi Domnul mi -a zis: ,,Fiul omului, acewtia sknt oamenii cari fac planuri nelegiuite, wi dau sfaturi rele kn cetatea aceasta!

3

Ei zic: ,Nu este kncq vremea potrivitq cq sq zidim case! Cetatea este cazanul, wi noi skntem carnea.`

4

De aceea proorocewte kmpotriva lor, proorocewte, fiul omului!``

5

Atunci Duhul Domnului a cqzut peste mine, wi mi -a zis: ,,Spune: Awa vorbewte Domnul: ,Astfel vorbiyi voi, casa lui Israel! Wi ce vq vine kn gknd, wtiu foarte bine!

6

Ayi fqcut o mulyime de omoruri kn cetatea aceasta, wi ayi umplut uliyele cu cei uciwi.`

7

De aceea, awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Moryii vowtri pe cari i-ayi kntins kn mijlocul cetqyii acesteia, sknt carnea, wi ea este cazanul; dar voi veyi fi scowi afarq din ea.

8

Vq temeyi de sabie, dar Eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul, Dumnezeu.`

9

,Vq voi scoate din cetatea aceasta, vq voi da kn mkinile strqinilor, wi voi kmplini judecqyile mele kmpotriva voastrq!

10

Veyi cqdea loviyi de sabie, vq voi judeca la hotarul lui Israel, wi veyi wti cq Eu sknt Domnul.

11

Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru, wi voi nu veyi fi carnea din el: ci la hotarul lui Israel vq voi judeca!

12

Wi veyi wti cq Eu sknt Domnul, ale cqrui porunci nu le-ayi urmat, wi ale cqrui legi nu le-ayi kmplinit, wi ayi lucrat dupq obiceiurile neamurilor care vq knconjoarq.``

13

Pe cknd prooroceam eu, a murit Pelatia, fiul lui Benaia. Eu am cqzut cu faya la pqmknt, wi am strigat cu glas tare: ,,Ah! Doamne Dumnezeule, vrei sq nimicewti Tu wi ce a mai rqmas din Israel?``

14

Wi Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

15

,,Fiul omului, frayii tqi, da, frayii tqi, cei din robie, wi toatq casa lui Israel, sknt aceia despre cari zic locuitorii Ierusalimului: ,Ei sknt departe de Domnul, yara ne -a fost datq nouq kn stqpknire!...`

16

De aceea spune despre ei: ,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeu: ,Dacq -i yin depqrtayi printre neamuri, dacq i-am risipit kn felurite yqri, totuw le-am fost un Templu pentru cktqva vreme, kn yara kn care au venit.`

17

De aceea sq le spui: ,Awa vorbewte Domnul Dumnezeu: ,Vq voi strknge din mijlocul popoarelor, vq voi aduna iarqw din yqrile kn cari sknteyi risipiyi, wi vq voi da yara lui Israel.

18

Wi cknd vor veni kn ea, vor scoate de acolo toyi idolii wi toate urkciunile.

19

Le voi da o altq inimq, wi voi pune un duh nou kn voi. Voi lua din trupul lor inima de piatrq, wi le voi da o inimq de carne,

20

ca sq urmeze poruncile Mele, sq pqzeascq wi sq kmplineascq legile Mele; wi ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor.

21

Dar acelora a cqror inimq simte plqcere fayq de idolii wi urkciunile lor, le voi kntoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu.```

22

Dupq aceea, heruvimii wi-au kntins aripile, knsoyiyi de royi, wi slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor.

23

Slava Domnului s`a knqlyat din mijlocul cetqyii, wi s`a awezat pe muntele de la rqsqritul cetqyii.

24

Pe mine knsq m`a rqpit Duhul wi m`a dus iarqw, kn vedenie, prin Duhul lui Dumnezeu, kn Haldea, la prinwii de rqzboi. Wi astfel vedenia, pe care o avusesem, a pierit de la mine.

25

Apoi am spus prinwilor de rqzboi toate lucrurile, pe cari mi le descoperise Domnul. Robia lui Zedechia wi risipirea poporului.

Ezekiel 12

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com