Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 42

Jeremiah

Return to Index

Chapter 43

1

Cknd a isprqvit Ieremia de spus kntregului popor toate cuvintele Domnului, Dumnezeului lor, toate cuvintele pe cari -l knsqrcinase Domnul, Dumnzeul lor, sq le spunq,

2

Azaria, fiul lui Hosea, Iohanan, fiul lui Careah, wi toyi oamenii aceia kngkmfayi, au zis lui Ieremia: ,,Minyi! Nu Domnul, Dumnezeul nostru, te -a knsqrcinat sq ne spui: ,Nu vq duceyi kn Egipt ca sq locuiyi acolo pentru o vreme!`

3

Ci Baruc, fiul lui Neriia, te aykyq kmpotriva noastrq, ca sq ne dai kn mknile Haldeilor, sq ne omoare sau sq ne ducq robi la Babilon!``

4

Astfel, Iohanan, fiul lui Careah, toate cqpeteniile owtilor, wi tot poporul, n`au ascultat de glasul Domnului, care le poruncea sq rqmknq kn yara lui Iuda.

5

Wi Iohanan, fiul lui Careah, wi toate cqpeteniile owtilor, au luat pe toate rqmqwiyele lui Iuda, cari din kmprqwtiayi cum erau printre toate neamurile, se kntorseserq sq locuiascq kn yara lui Iuda,

6

wi anume pe bqrbayii, femeile, copiii, fiicele kmpqratului, wi pe toate sufletele, pe cari le lqsase Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor, cu Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Wafan, precum wi pe proorocul Ieremia, wi pe Baruc, fiul lui Neriia.

7

Au plecat dar kn yara Egiptului, -cqci n`au ascultat de porunca Domnului, -wi au ajuns pknq la Tahpanes.

8

Cuvkntul Domnului a vorbit lui Ieremia, la Tahpanes, astfel:

9

,,Ia kn mknq niwte pietre mari, wi ascunde-le, kn faya Iudeilor, kn lutul cuptorului de cqrqmizi care este la intrarea casei lui Faraon din Tahpanes.

10

Wi spune Iudeilor: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi trimete sq aducq pe robul Meu Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi voi pune scaunul lui de domnie peste aceste pietre, pe cari le-am ascuns, wi kwi va kntinde covorul peste ele.

11

El va veni, wi va lovi yara Egiptului: va omork pe cei sortiyi sq moarq, va duce kn robie pe cei sortiyi robiei, wi va ucide cu sabia pe cei sortiyi la sabie!

12

Voi pune foc caselor dumnezeilor Egiptului; Nebucadneyar le va arde, va duce robi pe idoli, se va knveli cu yara Egiptului cum se knvelewte pqstorul cu haina lui, wi va iewi kn pace din ea.

13

Va sfqrkma stklpii din Bet-Wemew, din yara Egiptului, wi va arde cu foc casele dumnezeilor Egiptului.``

Jeremiah 44

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com