Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 40

Jeremiah

Return to Index

Chapter 41

1

Kn luna a waptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Eliwama, din neamul kmpqratului, a venit cu mai marii kmpqratului wi cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Miypa. Wi au mkncat kmpreunq acolo, la Miypa.

2

Atunci Ismael, fiul lui Netania, s`a sculat cu cei zece oameni de cari era knsoyit, wi au lovit cu sabia pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, fiul lui Wafan, wi au omorkt astfel pe acela, pe care kl pusese kmpqratul Babilonului dregqtor peste yarq.

3

Ismael a mai omorkt pe toyi Iudeii, cari erau cu Ghedalia la Miypa, wi pe Haldeii, cari se aflau acolo, oameni de rqzboi.

4

A doua zi, dupq omorkrea lui Ghedalia, pe cknd nimeni nu wtia nimic,

5

au venit din Sihem, din Silo wi din Samaria, optzeci de oameni, cu barba rasq wi cu haine sfkwiate, cari kwi fqcuserq tqieturi kn piele; aveau daruri de mkncare wi tqmkie, ca sq le aducq la Casa Domnului.

6

Ismael, fiul lui Netania, le -a iewit knainte din Miypa, wi mergea plkngknd. Cknd i -a kntklnit, le -a zis: ,,Veniyi la Ghedalia, fiul lui Ahicam!``

7

Wi cknd au ajuns ei kn mijlocul cetqyii, Ismael, fiul lui Netania, i -a junghiat wi i -a aruncat kn groapq, cu ajutorul oamenilor, cari -l knsoyeau.

8

Dar s`au gqsit printre ei zece oameni cari au zis lui Ismael: ,,Nu ne omork, cqci mai avem merinde ascunse kn ckmp: grku, orz, untdelemn wi miere!`` Atunci el i -a cruyat, wi nu i -a omorkt kmpreunq cu frayii lor.

9

Groapa kn care a aruncat Ismael toate trupurile moarte ale oamenilor pe cari i -a ucis, afarq de Ghedalia, este groapa aceea mare pe care o fqcuse kmpqratul Asa, cknd se temea de Baewa, kmpqratul lui Israel; groapa aceasta a umplut -o Ismael, fiul lui Netania, cu cei uciwi.

10

Ismael a luat prinwi de rqzboi pe toi ceice mai rqmqseserq la Miypa din popor, pe fiicele kmpqratului wi pe toyi aceia din popor, cari locuiau acolo, wi pe cari -i kncredinyase Nebuzaradan, cqpetenia strqjerilor, lui Ghedalia, fiul lui Ahicam; Ismael fiul lui Netania, i -a luat prinwi de rqzboi, wi a plecat ca sq treacq la Amoniyi.

11

Dar Iohanan, fiul lui Careah, wi toate cqpeteniile owtirilor, cari erau cu el, au fost knwtiinyayi de tot rqul, pe care -l fqcuse Ismael, fiul lui Netania.

12

Au luat pe toyi oamenii, wi au pornit sq batq pe Ismael, fiul lui Netania, pe care l-au gqsit lkngq apele cele mari ale Gabaonului.

13

Cknd a vqzut tot poporul, care era cu Ismael, pe Iohanan, fiul lui Careah, wi pe toate cqpeteniile owtirilor, cari erau cu el, s`a bucurat;

14

wi tot poporul, pe care -l luase Ismael din Miypa, s`a kntors wi a venit de s`a unit cu Iohanan, fiul lui Careah.

15

Dar Ismael, fiul lui Netania, a scqpat de Iohanan cu opt oameni, wi s`a dus la Amoniyi.

16

Iohanan, fiul lui Careah, wi toate cqpeteniile owtirilor, cari erau cu el, au luat toatq rqmqwiya poporului, pe care l-au izbqvit din mknile lui Ismael, fiul lui Netania, cknd kl ducea din Miypa, dupq ce ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam. Wi anume pe oamenii de rqzboi, pe femei, pe copii, pe famenii-dregqtori, pe cari i -a adus Iohanan knapoi din Gabaon.

17

Au pornit, wi s`au oprit la hanul lui Chimham lkngq Betleem, ca sq plece apoi kn Egipt,

18

departe de Haldei, de cari se temeau, pentrucq Ismael, fiul lui Netania, ucisese pe Ghedalia, fiul lui Ahicam, pe care -l pusese kmpqratul Babilonului dregqtor peste yarq.

Jeremiah 42

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com