Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 37

Jeremiah

Return to Index

Chapter 38

1

Wefatia, fiul lui Matan, Ghedalia, fiul lui Pawhur, Iucal, fiul lui Welemia, wi Pawhur, fiul lui Malchia, au auzit cuvintele, pe cari le spunea Ieremia kntregului popor, zicknd:

2

,,Awa vorbewte Domnul: ,Cine va rqmknea kn cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumq; dar cine va iewi wi se va duce la Haldei, va scqpa cu viayq, va avea ca pradq viaya lui, wi va trqi.

3

Awa vorbewte Domnul: ,Cetatea aceasta va fi datq kn mkna owtirii kmpqratului Babilonului, wi o va lua!`

4

Atunci cqpeteniile au zis kmpqratului: ,Omul acesta ar trebui omorkt! Cqci moaie inima oamenilor de rqzboi cari au mai rqmas kn cetatea aceasta, wi a kntregului popor, yinkndu-le asemenea cuvkntqri; omul acesta nu urmqrewte binele poporului acestuia, wi nu -i vrea de ckt nenorocirea.``

5

Kmpqratul Zedechia a rqspuns: ,,Iatq -l cq este kn mknile voastre; cqci kmpqratul nu poate nimic kmpotriva voastrq!``

6

Atunci ei au luat pe Ieremia, wi l-au aruncat kn groapa lui Machia, fiul kmpqratului, care se afla kn curtea temniyei, wi au pogorkt kn ea pe Ieremia cu funii. Kn groapq nu era apq, dar era noroi; wi Ieremia s`a afundat kn noroi.

7

Ebed-Melec, Etiopianul, famen-dregqtor la curtea kmpqratului, a auzit cq Ieremia fusese aruncat kn groapq. Kmpqratul stqtea la poarta lui Beniamin.

8

Ebed-Melec a iewit din casa kmpqratului, wi a vorbit kmpqratului astfel:

9

,,Kmpqrate, domnul meu, oamenii acewtia au fqcut rqu de s`au purtat awa cu proorocul Ieremia, arunckndu -l kn groapq; are sq moarq de foame acolo unde este, cqci kn cetate nu este pkne!``

10

Kmpqratul a dat urmqtoarea poruncq lui Ebed-Melec, Etiopianul: ,,Ia de aici treizeci de oameni cu tine, wi scoate din groapq pe proorocul Ieremia, pknq nu moare!``

11

Ebed-Melec a luat cu el pe oamenii aceia, wi s`a dus la casa kmpqratului, kntr`un loc dedesuptul vistieriei; a luat de acolo niwte petece de haine purtate wi niwte trenye de haine vechi, wi le -a pogorkt lui Ieremia kn groapq, cu niwte funii.

12

Ebed-Melec, Etiopianul, a zis lui Ieremia: ,,Pune aceste petece purtate wi aceste trenye supt subsiori, supt funii.`` Wi Ieremia a fqcut awa.

13

Au tras astfel pe Ieremia cu funiile, wi l-au scos afarq din groapq. Ieremia a rqmas kn curtea temniyei.

14

Kmpqratul Zedechia a trimes dupq proorocul Ieremia, wi l -a adus la el la intrarea a treia a Casei Domnului. Wi kmpqratul a zis lui Ieremia: ,,Am sq te kntreb ceva, sq nu-mi ascunzi nimic!``

15

Ieremia a rqspuns lui Zedechia: ,,Dacq yi -l voi spune, mq vei omork; iar dacq-yi voi da un sfat, nu mq vei asculta.``

16

Kmpqratul Zedechia a jurat kn tainq lui Ieremia, wi a zis: ,,Viu este Domnul, care ne -a dat viaya, cq nu te voi omork wi nu te voi lqsa kn mknile oamenilor acestora, cari vor sq-yi ia viaya!``

17

Ieremia a zis atunci lui Zedechia: ,,Awa vorbewte Domnul, Dumnezeul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Dacq te vei supune cqpeteniilor kmpqratului Babilonului, vei scqpa cu viayq, wi nici cetatea aceasta nu va fi arsq cu foc, iar tu vei trqi kmpreunq cu casa ta.

18

Dar dacq nu te vei supune cqpeteniilor kmpqratului Babilonului, cetatea aceasta va fi datq kn mknile Haldeilor, cari o vor arde cu foc; iar tu nu vei scqpa din mknile lor!``

19

Kmpqratul Zedechia a zis lui Ieremia: ,,Mq tem de Iudeii cari au trecut la Haldei; mq tem sq nu mq dea kn mknile lor, wi sq mq batjocoreascq.``

20

Ieremia a rqspuns: ,,Nu te vor da.`` Ascultq glasul Domnului kn ce-yi spun, cqci o vei duce bine, wi vei scqpa cu viayq.

21

Dar dacq nu vrei sq iewi, iatq ce mi -a descoperit Domnul:

22

,,Toate nevestele cari au mai rqmas kn casa kmpqratului lui Iuda, vor fi luate de cqpeteniile kmpqratului Babilonului, wi vor zice jqlind: ,Prietenii tqi cei buni te-au knwelat wi te-au knduplecat; dar cknd yi s`au afundat picioarele kn noroi, ei au fugit!`

23

Toate nevestele tale wi copiii tqi vor fi luayi de Haldei; wi nu vei scqpa de mknile lor, ci vei fi prins de mkna kmpqratului Babilonului, wi cetatea aceasta va fi arsq cu foc.``

24

Zedechia a zis lui Ieremia: ,,Sq nu wtie nimeni nimic din cuvintele acestea, wi nu vei muri!

25

Dar dacq vor auzi cqpeteniile cq yi-am vorbit, wi dacq vor veni wi-yi vor zice: ,Spune-ne ce ai spus kmpqratului, wi ce yi -a spus kmpqratul, nu ne ascunde nimic, wi nu te vom omork`, -

26

sq le rqspunzi: ,Am rugat pe kmpqrat sq nu mq trimeatq iarqw, kn casa lui Ionatan, ca nu cumva sq mor acolo!``

27

Toate cqpeteniile au venit la Ieremia wi l-au kntrebat. El le -a rqspuns kntocmai cum poruncise kmpqratul. Ei au tqcut atunci, wi au plecat, cqci nimeni n`auzise nimic.

28

Ieremia knsq a rqmas kn curtea temniyei pknq kn ziua luqrii Ierusalimului.``

Jeremiah 39

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com