Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 21

Jeremiah

Return to Index

Chapter 22

1

,,Awa vorbewte Domnul: ,Pogoarq-te kn casa kmpqratului lui Iuda, wi acolo rostewte cuvintele acestea.

2

Sq spui: ,Ascultq Cuvkntul Domnului, kmpqrat al lui Iuda, care stai pe scaunul de domnie al lui David, tu, slujitorii tqi, wi tot poporul, cari intrayi pe poryile acestea!

3

Awa vorbewte Domnul: ,Faceyi dreptate wi judecatq; scoateyi pe cel asuprit din mknile asupritorului; nu chinuiyi pe strqin, pe orfan wi pe vqduvq; nu apqsayi, wi nu vqrsayi sknge nevinovat kn locul acesta!

4

Cqci dacq lucrayi dupq cuvkntul acesta, vor intra pe poryile casei acesteia kmpqrayi cari stau pe scaunul de domnie al lui David, suiyi kn carq wi cqlqri pe cai, ei, slujitorii lor wi poporul lor.

5

Dar dacq nu veyi asculta cuvintele acestea, pe Mine knsumi jur, zice Domnul cq aceastq casq va ajunge o dqrkmqturq!

6

Cqci awa vorbewte Domnul asupra casei kmpqratului lui Iuda: ,Tu ewti pentru Mine ca Galaadul, ca vkrful Libanului; dar, cu adevqrat, voi face din tine un pustiu, o cetate fqrq locuitori!

7

Pregqtesc kmpotriva ta niwte nimicitori, fiecare cu armele lui: ei vor tqia cei mai frumowi cedri ai tqi, wi -i vor arunca kn foc.

8

Multe neamuri vor trece pe lkngq cetatea aceasta, wi vor zice unul altuia: ,Pentruce a fqcut Domnul awa acestei cetqyi mari?`

9

Wi se va rqspunde: ,Pentrucq au pqrqsit legqmkntul Domnului, Dumnezeului lor, pentrucq s`au knchinat knaintea altor dumnezei wi le-au slujit!`

10

,Nu plkngeyi pe cel mort, wi nu vq bociyi pentru el; ci plkngeyi mai de grabq pe cel ce se duce, care nu se va mai kntoarce, wi nu-wi va mai vedea yara de nawtere!

11

Cqci awa vorbewte Domnul despre Walum, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, care domnea kn locul tatqlui squ Iosia, wi care a iewit din locul acesta: ,Nu se va mai kntoarce kn el;

12

ci va muri kn locul unde este dus rob, wi nu va mai vedea yara aceasta.`

13

,Vai de cel ce kwi zidewte casa cu nedreptate, wi odqile cu nelegiuire; care pune pe aproapele squ sq lucreze de geaba, fqrq sq -i dea plata;

14

care zice: ,Kmi voi zidi o casq mare, wi odqi kncqpqtoare;` wi -i face ferestre multe, o cqptuwewte cu cedru, wi o vqpsewte cu row!`

15

,Kmpqrat ewti tu oare, de te kntreci kn cedri?` Nu mknca tatql tqu, wi nu bea wi el?` Wi totuw el fqcea dreptate wi judecatq, wi era fericit!

16

Judeca pricina sqracului wi a celui lipsit, wi era fericit. Nu knseamnq lucrul acesta a Mq cunoawte? zice Domnul.

17

Dar tu n`ai ochi wi inimq deckt ca sq te dedai la lqcomie, ca sq verwi sknge nevinovat, wi sq kntrebuinyezi asuprire wi sklnicie.

18

De aceea, awa vorbewte Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda: ,,Nu -l vor plknge, zicknd: ,Vai, fratele meu! Vai, sora mea!` Nici nu -l vor plknge, zicknd: ,Vai doamne! Vai, mqria sa!`

19

Ci va fi knmormkntat ca un mqgar, va fi tkrkt wi aruncat afarq din poryile Ierusalimului!``

20

,,Suie-te pe Liban, wi strigq! Knalyq-yi glasul de pe Basan! Wi strigq de pe knqlyimea Abarim! Cqci toyi cei ce te iubeau sknt zdrobiyi!

21

,,Yi-am vorbit cknd kyi mergea bine; dar tu ziceai: ,Nu pot s`ascult!` Awa ai lucrat din tinereyea ta, wi n`ai ascultat glasul Meu.

22

Pe toyi pqstorii tqi ki va pawte vkntul, wi cei ce te iubesc vor merge kn robie. Atunci vei fi acoperit de ruwine wi vei rowi, din pricina kntregei tale rqutqyi.

23

Tu, care locuiewti pe Liban acum, care kyi ai cuibul kn cedri, cum vei geme cknd te vor ajunge durerile, dureri ca ale unei femei kn munci.``

24

,,Pe viaya Mea, zice Domnul, cq, wi chiar dacq Ieconia1 (Sau Ioiachim) fiul lui Ioiachim, kmpqratul lui Iuda, ar fi un inel de pecetluit kn mkna Mea cea dreaptq, te-aw scoate wi de acolo.

25

Te voi da kn mknile celor ce vor sq-yi ia viaya, kn mknile acelora knaintea cqrora tremuri, kn mknile lui Nebucadneyar, knpqratul Babilonului, kn mknile Haldeilor.

26

Te voi arunca, pe tine wi pe mamq-ta care te -a nqscut, kntr`o altq yarq, unde nu v`ayi nqscut, wi acolo veyi muri!

27

Dar kn yara kn care vor dori sq se kntoarcq, nu se vor mai kntoarce!

28

Este un vas dispreyuit, sfqrkmat, acest Ieconia? Este el un lucru, cqruia nu -i dai niciun prey? Pentruce sknt aruncayi oare, el wi sqmknya lui, wi asvkrliyi kntr`o yarq, pe care n`o cunosc?`` -

29

Yarq, yarq, yarq, ascultq glasul Domnului!

30

Awa vorbewte Domnul: ,,Scrieyi pe omul acesta ca lipsit de copii, ca un om cqruia nu -i va merge bine toatq viaya lui; cqci niciunul din urmawii lui nu va izbuti sq wadq pe scaunul de domnie a lui David wi sq domneascq peste Iuda.``

Jeremiah 23

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com