Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 19

Jeremiah

Return to Index

Chapter 20

1

Pawhur, fiul lui Imer, preot wi priveghetor de cqpetenie kn Casa Domnului, a auzit pe Ieremia proorocind aceste lucruri.

2

Wi Pawhur a lovit pe proorocul Ieremia, wi l -a aruncat kn temniya cu butuci, care era la poarta de sus a lui Beniamin, kn Casa Domnului.

3

Dar a doua zi, Pawhur a scos pe Ieremia din temniyq. Wi Ieremia i -a zis: ,,Domnul nu te mai numewte Pawhur`` (Noroc din toate pqryile), ci Magor-Misabib (Spaimq din toate pqryile).

4

Cqci awa vorbewte Domnul: ,,Iatq, te voi face de groazq, pe tine wi pe toyi prietenii tqi; ei vor cqdea uciwi de sabia vrqjmawilor lor, wi ochii tqi vor vedea lucrul acesta. Voi da de asemenea pe tot Iuda kn mknile kmpqratului Babilonului, care -i va duce robi la Babilon wi -i va ucide cu sabia.

5

Toate bogqyiile cetqyii acesteia, tot rodul muncii ei, tot ce are ea mai scump, wi toate vistieriile kmpqrayilor lui Iuda le voi da kn mkinile vrqjmawilor lor; acewtia le vor jqfui, le vor lua wi le vor duce la Babilon.

6

Chiar wi tu, Pawhur, wi toyi ceice locuiesc kn casa ta, veyi merge la Babilon kn robie; acolo vei muri wi acolo vei fi kngropat, tu wi toyi prietenii tqi, cqrora le-ai proorocit minciuni.``

7

M`ai knduplecat, Doamne, wi m`am lqsat knduplecat; ai fost mai tare deckt mine kwi m`ai biruit! Kn fiecare zi sknt o pricinq de rks, toatq lumea wi bate joc de mine.

8

Cqci ori de ckte ori vorbesc, trebuie sq strig: ,,Sklnicie wi apqsare!`` Awa knckt cuvkntul Domnului kmi aduce numai ocarq wi batjocurq toatq ziua.

9

Dacq zic: ,,Nu voi mai pomeni de El, wi nu voi mai vorbi kn Numele Lui!`` iatq cq kn inima mea este ca un foc mistuitor, knchis kn oasele mele. Caut sq -l opresc, dar nu pot.

10

Cqci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnewte kmprejur. -,,Knvinuiyi -l``, strigq ei; ,,haidem sq -l knvinuim!`` Toyi ceice trqiau kn pace cu mine, pkndesc sq vadq dacq mq clatin, wi zic: ,,Poate cq se va lqsa prins, vom pune mkna pe el, wi ne vom rqzbuna pe el!``

11

Dar Domnul este cu mine ca un viteaz puternic; deaceea, prigonitorii mei se vor poticni wi nu vor birui. Se vor umplea de ruwine cq n`au lucrat cu chibzuinyq: de o vecinicq ruwine, care nu se va uita!

12

Wi acum, Doamne, Dumnezeul owtirilor, care kncerci pe cel neprihqnit, care pqtrunzi rqrunchii wi inimile, fq-mq sq vqd rqzbunarea Ta kmpotriva lor! Cqci Yie kmi kncredinyez pricina.

13

Ckntayi Domnului, lqudayi pe Domnul! Cqci El izbqvewte sufletul celui nenorocit din mkna celor rqi.``

14

Blestematq sq fie ziua cknd m`am nqscut! Ziua kn care m`a nqscut mama, sq nu fie binecuvkntatq!

15

Blestemat sq fie omul care a adus vestea aceasta tatqlui meu: ,,Yi s`a nqscut un copil de parte bqrbqteascq``, wi l -a umplut de bucurie cu ea!

16

Omul acela sq ajungq ca cetqyile, pe cari le -a nimicit Domnul fqrq milq! Sq audq gemete dimineaya, wi strigqte de rqzboi la amiazq!

17

De ce n`am fost omorkt kn pkntecele mamei, ca sq-mi fi fost ea mormkntul meu!`` De ce n`a rqmas ea vecinic knsqrcinatq cu mine?

18

Pentruce am iewit din pkntecele mamei ca sq vqd numai suferinyq wi durere, wi sq-mi isprqvesc zilele kn ruwine?

Jeremiah 21

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com