Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 15

Jeremiah

Return to Index

Chapter 16

1

Cuvkntul Domnului mi -a vorbit astfel:

2

,,Sq nu-yi iei nevastq, wi sq n`ai kn locul acesta nici fii nici fiice!

3

Cqci awa vorbewte Domnul despre fiii wi fiicele cari se vor nawte kn locul acesta, despre mamele cari -i vor nawte, wi despre tayii lor cari le vor da nawtere kn yara aceasta:

4

vor muri doborkyi de boala rea. Nimeni nu -i va plknge, nici nu -i va kngropa, ci vor fi ca un gunoi pe pqmknt; vor pieri de sabie wi de foamete; wi trupurile lor moarte vor sluji ca hranq pqsqrilor cerului wi fiarelor pqmkntului.``

5

,,Cqci awa vorbewte Domnul: ,Sq nu intri kn nici o casq de jale, sq nu plkngi kn ea, wi nici sq nu te bocewti cu ei, cqci Mi-am luat knapoi dela poporul acesta pacea Mea, zice Domnul, bunqtatea wi kndurarea Mea.

6

Wi mari wi mici, toyi vor muri kn yara aceasta, wi nu vor fi kngropayi: nimeni nu -i va plknge, nimeni nu-wi va face tqieturi din pricina lor, wi nu se va rade pentru ei.

7

Nimeni nu le va pune masa kn timpul jqlirii ca sq -i mkngkie pentru cel mort; wi nimeni nu le va kntinde paharul mkngkierii pentru tatql sau pentru mama lor.

8

Sq nu intri nici kntr`o casq de petrecere, ca sq te awezi cu ei, sq mqnknci wi sq bei.``

9

,,Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Iatq, voi face sq knceteze kn locul acesta, supt ochii vowtri wi kn zilele voastre, strigqtele de bucurie wi strigqtele de veselie, ckntecele mirelui wi ckntecele miresei.``

10

,,Cknd vei vesti poporului acestuia toate aceste lucruri, ei kyi vor zice: ,Pentru ce ne ameninyq Domnul cu toate aceste mari nenorociri? Ce nelegiuire wi ce pqcat am fqcut kmpotriva Domnului, Dumnezeului nostru?``

11

,,Atunci sq le rqspunzi: ,Pqrinyii vowtri M`au pqrqsit, zice Domnul, s`au dus dupq alyi dumnezei, le-au slujit wi s`au knchinat knaintea lor; iar pe Mine M`au pqrqsit, wi n`au pqzit Legea Mea!

12

Wi voi ayi fqcut wi mai rqu de ckt pqrinyii vowtri; cqci iatq cq fiecare umblayi dupq pornirile inimii voastre rele, wi nu m`ascultayi.

13

De aceeea, vq voi muta din yara aceasta kntr`o yarq, pe care n`ayi cunoscut -o, nici voi, nici pqrinyii vowtri; wi acolo, veyi sluji altor dumnezei, zi wi noapte, cqci nu vq voi ierta!``

14

,,De aceea iatq, vin zile, zice Domnul, cknd nu se va mai zice: ,Viu este Domnul, care a scos din yara Egiptului pe copiii lui Israel!`

15

Ci se va zice: ,Viu este Domnul, care a scos pe copiii lui Israel din yara de la miazq-noapte wi din toate yqrile unde -i izgonise!` Cqci ki voi aduce knapoi kn yara lor, pe care o dqdusem pqrinyilor lor.``

16

,,Iatq, trimet o mulyime de pescari, zice Domnul, wi -i vor pescui; wi dupq aceea, voi trimete o mulyime de vknqtori, wi -i vor vkna pe toyi munyii wi pe toate dealurile, wi kn crqpqturile stkncilor.

17

Cqci ochii Mei sknt cu luare aminte la toate cqile lor; ele nu sknt ascunse knaintea Feyii Mele, wi nelegiuirea lor nu este ascunsq de privirile Mele.

18

De aceea le voi rqsplqti mai kntki kndoit nelegiuirea wi pqcatul lor, pentrucq Mi-au spurcat yara, pentrucq Mi-au umplut mowtenirea cu trupurile moarte ale jertfelor aduse idolilor lor wi cu urkciunile lor.

19

Doamne, tqria, cetqyuia wi scqparea mea kn ziua necazului! Neamurile vor veni la Tine dela marginile pqmkntului, wi vor zice: ,Pqrinyii nowtri n`au mowtenit deckt minciunq, idoli deweryi, cari nu sknt de niciun ajutor!

20

Cum poate omul sq-wi facq dumnezei, cari nu sknt dumnezei?` -

21

De aceea iatq cq le arqt, de data aceasta, wi -i fac sq wtie puterea wi tqria Mea; wi vor cunoawte cq Numele Meu este Domnul.``

Jeremiah 17

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com