Rumanian Bible Cornilescu Version

Jeremiah 9

Jeremiah

Return to Index

Chapter 10

1

,,Ascultayi Cuvkntul pe care vi -l vorbewte Domnul, casa lui Israel!

2

,Awa vorbewte Domnul: ,Nu vq luayi dupq felul de vieyuire al neamurilor, wi nu vq temeyi de semnele cerului, pentrucq neamurile se tem de ele.

3

Cqci obiceiurile popoarelor sknt dewerte. Taie un lemn din pqdure; mkna mewterului kl lucreazq cu securea;

4

kl kmpodobewte cu argint wi aur, wi ei kl yintuiesc cu cuie wi ciocane, ca sq nu se clatine.

5

Dumnezeii acewtia sknt ca o sperietoare de pqsqri kntr`un ogor de castraveyi1 (Sau: ca un stklp tras la strung), wi nu vorbesc; sknt duwi de alyii, pentrucq nu pot sq meargq.`` ,,Nu vq temeyi de ei, cqci nu pot sq facq niciun rqu, wi nu sknt kn stare sq facq niciun bine.``

6

,,Niciunul nu este ca Tine, Doamne! Mare ewti Tu, wi mare este Numele Tqu prin puterea Ta.

7

Cine sq nu se teamq de Tine, Kmpqrate al neamurilor? Yie se cuvine teama; cqci kntre toyi knyelepyii neamurilor wi kn toate kmpqrqyiile lor, niciunul nu este ca Tine.

8

Toyi laolaltq, sknt prowti wi fqrq minte, wtiinya idolilor nu este deckt dewertqciune, e lemn!

9

Ei aduc din Tarsis foiye de argint wi aur din Ufaz; mewterul wi mkna argintarului le pun kn lucru; hainele acestor dumnezei sknt de materii vqpsite kn albastru wi kn purpurq, toate sknt lucrate de mewteri iscusiyi. -

10

Dar Domnul este Dumnezeu cu adevqrat, este un Dumnezeu viu wi un Kmpqrat vecinic. Pqmkntul tremurq de mknia Lui, wi neamurile nu pot sq sufere urgia lui.``

11

,,Awa sq le vorbiyi: ,Dumnezeii, cari n`au fqcut nici cerurile, nici pqmkntul, vor pieri depe pqmknt wi de supt ceruri.

12

Dar El a fqcut pqmkntul prin puterea Lui, a kntemeiat lumea prin knyelepciunea Lui, a kntins cerurile prin priceperea Lui.

13

La tunetul Lui, urlq apele kn ceruri; El ridicq norii dela marginile pqmkntului, dq nawtere fulgerelor wi ploii, wi scoate vkntul din cqmqrile Lui.

14

Atunci se aratq omul ckt este de prost cu wtiinya lui, wi orice argintar rqmkne de ruwine cu chipul lui cioplit; cqci idolii lui nu sknt deckt minciunq, wi nu este nicio suflare kn ei;

15

sknt un lucru de nimic, o lucrare knwelqtoare, wi vor pieri, cknd va veni pedeapsa.

16

Dar Cel ce este partea lui Iacov, nu este ca ei; cqci El a kntocmit totul, wi Israel este seminyia mowtenirii Lui: Domnul owtirilor este Numele Lui.``

17

,,Ia din yarq legqtura cu ce este al tqu, tu, care ewti kn strkmtorare!``

18

,,Cqci awa vorbewte Domnul: ,Iatq, de data aceasta, voi arunca departe pe locuitorii yqrii. Ki voi strknge de aproape, ca sq simtq.`` -

19

,,Vai de mine! Sknt zdrobitq! Mq doare rana!`` ,,Dar eu zic: ,O nenorocire a dat peste mine wi o voi suferi!

20

Cortul kmi este dqrkmat, toate funiile kmi sknt rupte, fiii mei m`au pqrqsit, nu mai sknt; n`am pe nimeni, care sq-mi kntindq cortul din nou, sau sq-mi ridice pknzele!

21

Pqstorii s`au prostit, n`au cqutat pe Domnul; pentru aceea n`au propqwit, wi li se risipesc toate turmele.

22

Iatq, se aude un vuiet! O mare zarvq vine de la miazqnoapte sq prefacq cetqyile lui Iuda kntr`un pustiu, kntr`o vizuinq de wacali. -

23

,,Wtiu, Doamne, cq soarta omului nu este kn puterea lui; nici nu stq kn puterea omului, cknd umblq, sq-wi kndrepte pawii spre yintq.

24

Pedepsewte-mq, Doamne, dar cu mqsurq, wi nu kn mknia Ta, ca sq nu mq nimicewti!

25

Varsq-Yi urgia peste neamurile cari nu Te cunosc, wi peste popoarele cari nu cheamq Numele Tqu! Cqci mqnkncq pe Iacov, kl knghit, kl topesc, wi -i pustiesc locuinya.``

Jeremiah 11

 

 

 

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
Johnhurt.com